Nyheter 17.3.2006

Vår i Europa 2006

Europeiska skoldatanätet har igen inbjudit skolor och läroanstalter att fira Vår i Europa den 21 mars och den 9 maj 2006.

Syftet med Vår i Europa – Spring Day in Europe är att ge skolelever och studerande ökad kunskap om Europeiska unionen och dess beslutsprocess.

Temat för Vår i Europa 2006 är ”Debattera vår framtid”. Evenemanget Vår i Europa ger skolor i såväl EU-länder som kandidatländer tillfälle att ge uttryck för sina åsikter och farhågor men också att öka medvetenheten om hur unga européer med hjälp av EU:s institutioner kan få insikt i den demokratiska utvecklingen i Europa.

Som en del av projektet har beslutsfattare på nationell och europeisk nivå inbjudits att delta i skolornas evenemang under tiden 21 mars-9 maj 2006. Finländare som anmält sig till evenemangen är Jyrki Myllyvirta, stadsdirektör i S:t Michel och ledamot av regionkommittén, och europaparlamentarikern Alexander Stubb.

Hittills har mer än 4 500 skolor registrerat sig för Vår i Europa 2006. Från Finland deltar 27 skolor.

Projektet Vår i Europa lanserades 2002 som ett initiativ av en grupp medlemmar i Europeiska konventet. Europeiska skoldatanätet, European Schoolnet EUN, har fortsatt att arrangera evenemanget årligen i samarbete med Europeiska kommissionen. I fjol registrerade sig 6 620 europeiska skolor.

Webbplatsen Vår i Europa 2006 (på finska) ger information om projektet och om tjänster och verktyg som skolor kan använda.

På webbplatsen finns även spelet Bestämma för Europa, ett nytt interaktivt rollspel där elever lär sig hur beslut fattas i EU och hur dessa påverkar livet för medborgare i Europa.