Nyheter 24.3.2006

Övergångstiden för EU:s nya medlemsländer löper ut den 1 maj

Regeringen föreslår i sin redogörelse att Finland inte skall förlänga övergångstiden för arbetskraftens rörlighet från EU:s nya medlemsländer.

Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemsländer. Dagen firades på många sätt runtom i Europa. Foto: Europeiska kommissionen.

Regeringen föreslår i samband med en redogörelse till riksdagen som statsrådet godkände den 8 mars att Finland inte förlänger den övergångstid som antogs den 1 maj 2004 för arbetskraftens rörlighet från EU:s nya medlemsländer. Slopandet av övergångstiden antas inte väsentligt påverka utbudet av arbetskraft från nya EU-länder i Finland.

I samband med EU:s utvidgning införde Finland den 1 maj 2004 en övergångstid på två år för arbetskraftens rörlighet från åtta nya medlemsländer. Övergångstiden gäller medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien.

Största delen av de gamla EU-länderna tog i bruk övergångstiden. Rörligheten för medborgare från de nya medlemsländerna inom EU-området har varit mindre än väntat. Rörligheten har i högre grad ökat endast till Storbritannien och Irland. Finland har närmast varit föremål för intresse från den estniska arbetskraftens sida. Arbetstagarnas rörlighet har varit möjlig under övergångstiden inom ramen för utbudet av tjänster. En del av mobilitetstrycket har därför redan lättat.

Statsrådets redogörelse

Regeringen föreslår att övergångstiderna för de nya EU-medlemsländerna slopas (Pressmeddelande 8.3.2

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040309