Nyheter 30.3.2006

"Tjuvstart" för Finlands EU-ordförandeskap i Wien

Ministrar med ansvar för turismfrågor diskuterade turismens betydelse för tillväxten och sysselsättningen i EU.

Erkki Virtanen, Günter Verheugen, Evelyne Huytebroeck, Fanny Palli-Petralia och Martin Bartenstein åker hästskjuts i Wien i närheten av slottet Hofburg. Foto: Österrikes utrikesministerium.

Finland och Österrike arrangerade en ministerkonferens om turism i Wien den 20 och 21 mars 2006. Konferensen syftade till att stärka turismens betydelse för tillväxt och sysselsättning. Dessutom diskuterades Europeiska kommissionens förslag till EU:s nya turismpolitik för första gången.

I samband med konferensen lanserades Europas nya turismportal (European Tourist Destinations Portal). Portalen som har förverkligats med stöd av Europeiska kommissionen omfattar 34 europeiska länders nationella elektroniska turismsidor. Den nya webbplatsen erbjuder praktisk information om att resa i Europa.

I ministerkonferensen i Wien deltog omkring 250 europeiska ministrar, näringslivsrepresentanter och andra personer med ansvar för turismfrågor. Kanslichef Erkki Virtanen vid handels- och industriministeriet representerade Finland vid evenemanget.

Konferensens webbsidor, österrikiska ordförandeskapets webbplats (på engelska)

Turism en nyckel till tillväxt och sysselsättning i EU (Handels- och industriministeriets pressmedde

European Tourist Destinations Portal