Nyheter 13.4.2006

Enhetligt EU-körkort införs senast 2012

Avsikten är att förhindra förfalskning av körkort och förbättra trafiksäkerheten i unionen. Det nya körkortet träder i kraft i medlemsländerna senast år 2012 och det kommer att ersätta 110 olika körkort

Transportkommissionär Jacques Barrot och de 110 körkorten. Foto: Europeiska unionens råd.

EU:s transportministrar godkände det nya gemensamma körkortet i Bryssel måndagen den 27 mars. ”EU-körkortet är av avgörande betydelse för trafiksäkerheten och för bedrägeribekämpning. Det kommer att göra det lättare att resa i Europa utan att stöta på byråkratiska hinder”, kommenterade EU:s transportkommissionär Jacques Barrot.

Avsikten är att förhindra förfalskning av körkort, förbättra trafiksäkerheten och säkerställa fri rörlighet för unionens medborgare. EU-körkortet är ett led i kampen mot ”körkortsturism”, det vill säga fenomenet att personer som har fått lämna in sitt körkort i ett land enkelt skaffar sig ett nytt körkort i ett annat EU-land.

Det nya EU-körkortet har samma storlek som ett kreditkort och inkluderar ett fotografi och eventuellt ett mikrochips. Medlemsländerna får avgöra om EU-körkortet skall vara giltigt i tio eller femton år. Länderna kan också besluta om en läkarundersökning är nödvändig varje gång EU-körkortet förnyas. Det blir emellertid långa nationella övergångsperioder för att byta de nationella körkorten till ett EU-körkort. Inom 26 år skall korten tas i bruk i hela unionen.

EU-länderna har redan tidigare försökt nå enighet om körkortsdirektivet, men det har fallit på motstånd närmast från de centraleuropeiska länderna. Finland har understött ett förenhetligande av korten. Europaparlamentet väntas godkänna projektet inom en nära framtid.

Kommunikationsministeriets pressmeddelande