Nyheter 18.4.2006

Vilket slags EU vill vi ha?

Nu kan du diskutera unionens framtid på europeisk nivå.

Europeiska kommissionen öppnade den 27 mars en webbplats för en omfattande debatt om EU. På webbplatsen ”Debate Europe” kan man diskutera Europeiska unionens framtid på unionens tjugo officiella språk.

För tillfället är diskussionen indelad efter tre teman:

EU:s ekonomiska och sociala utveckling

Medborgarnas inställning till EU och EU:s uppgifter

EU:s gränser och dess internationella roll

Diskussionsforumet ingår i kommissionens plan D, där D står för dialog, debatt och demokrati. Kommissionen utarbetade plan D då Europeiska rådet efterlyste en ”period av eftertanke” angående EU:s framtid i juni 2005 efter att de franska och nederländska väljarna sagt nej till det konstitutionella fördraget.

Du kan också diskutera Europeiska unionen på Europainformationens diskussionsforum.

Debate Europe – Vilket slags EU vill vi ha?

Plan D