Nyheter 19.5.2006

Savolaxare språkbadade i Euroscola

En trupp på trettio gymnasister från Leppävirran lukio bröt modigt igenom språkmuren i Europaparlamentets Euroscola. Sammanlagt deltog cirka 350 studerande från tretton EU-länder.

Euroscolagruppen från Leppävirran lukio skaffade EU-information från Europaparlamentet.

– Jag hörde om Euroscola av en kollega och skickade en ansökan till Europaparlamentets informationskontor i Finland, berättar historielärare Markus Harard som organiserat resan. Leppävirtagruppen gav sig av till Strasbourg via Paris, där de tillbringade tre dagar.

I Europaparlamentet fick besökarna ett högtidligt mottagande och byggnaden med dess enorma plenisalar gjorde intryck på ungdomarna. Leppävirtaborna berömde arrangemangen och dagens program, men mest minnesrika var kontakterna med de andra ungdomarna. Vid öppningssessionen presenterade skolorna sig själva i tur och ordning i en minut. Det egentliga innehållsliga arbetet utfördes i arbetsgrupper. Arbetsgruppernas teman var EU-konstitutionen och demokrati, miljö, trafik och energi, Europas plats i världen, utbildning, kultur och idrott samt Europas framtid.

Henna Korhonen och Tuomas Räsänen tyckte att smågruppsdiskussionerna var mycket intressanta. – Det var kul att inse att man klarar sig alldeles bra med sin finländska språkkunskap, bara man vågar öppna munnen, kommenterade Tuomas. Henna lade märke till att skillnaderna länderna emellan framgick av att olika frågor betonades. – Centraleuropéerna var till exempel synnerligen villiga att öka miljöbeskattningen av bensin och satsa på kollektivtrafiken. I det glest bebyggda Finland har till och med ungdomarna ett lite annorlunda synsätt.

Finalen i tävlingen Eurogame gick av stapeln i parlamentets stora plenisal.

Aino Lyytikäinen var imponerad av tolkningen. – Jag kan bara föreställa mig hur det är när alla officiella språk används.

Under dagen spelades också Eurogame, där fyrmannalag svarade på frågor på olika språk.

Leppävirtaborna tycker att Euroscola motsvarade deras förväntningar. Jouko Haatainen och Veli-Matti Partanen säger att de fått nyttig ny information om arbetet i parlamentet. – Det hade varit intressant om vi fått träffa finländska Europaparlamentariker på deras arbetsplats. För att kompensera den här bristen skall någon av parlamentarikerna få en inbjudan till Leppävirta.

Text: Martti Ruokolainen, Europainformationen i Norra Savolax

Foto: Euroscolagruppen vid Leppävirran lukio

Vad är Euroscola

Euroscola är Europaparlamentets program är avsett för gymnasier, yrkesutbildningsanstalter och de äldre eleverna i grundskolan (16-19 år). Euroscola är ett ungdomsforum till vilket skolgrupper från olika delar av Europeiska unionen inbjuds. Euroscoladagarna anordnas i Europaparlamentet i Strasbourg. Arbetsspråken är främst franska och engelska. Årligen anordnas cirka tjugo Euroscoladagar. Några Euroscoladagar per år riktar sig till yngre elever från grundskolan (14-15 år).

Närmare upplysningar och en ansökningsblankett finns att få hos Europaparlamentets informationskontor i Finland. Ansökningstiden för nästa höst går ut i slutet av maj.