Nyheter 19.5.2006

Vasa står värd för det finländska ordförandeskapets första tjänstemannamöte

EU:s generaldirektörer för fiskeri håller det första av cirka 130 möten under Finlands halvår som ordförande. Vid mötet tar Finland över ordförandeklubban av Österrike.

Cirka 70-80 personer väntas delta i mötet i Vasa. I bilden stadshuset i Vasa. Foto: Europainformationen

Det informella mötet för generaldirektörerna för fiskeri hålls i Åbo Akademis lokaler i Vasa den 30 juni-1 juli 2006. Vid mötet övergår ordförandeskapet i nya händer, eftersom Österrike fortfarande innehar ordförandeskapet under den första mötesdagen. Finland har därför förberett mötet i samarbete med Österrike.

Fiske- och viltavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet står för ärendeberedningen. Ministeriet berättar att temat för mötet är vattenbruk. Med vattenbruk avses odling av vattenorganismer. I Finland är fiskodling den vanligaste formen, men på annat håll odlas också till exempel räkor, musslor och alger. Eftersom mötet är informellt kommer det inte att fatta beslut eller anta slutsatser. Samvaro och socialt umgänge spelar dessutom en viktig roll vid mötet.

Temat för fiskerimötet är vattenbruk. Det inofficiella programmet har bland annat att göra med fiske. Foto: UM/Kari Palsila

Vasa stad har inbjudit deltagarna till en mottagning kvällen då de anländer. Fredagen den 30 juni är den egentliga mötesdagen. På förmiddagen diskuterar generaldirektörerna mötets tema, vattenbruk. Eftermiddagens program är inofficiellt och har att göra med fiske. Under den andra mötesdagen fokuserar programmet på kultur.

Eftersom mötet infaller då ordförandeskapet övergår från Österrike till Finland har man velat beakta detta i trakteringen. Arrangörerna har på ett utmärkt sätt kombinerat de båda kulturerna genom att bjuda mötesdeltagarna på österrikiska viner och finländsk mat.

Åbo Akademis lokaler fungerar som mötesplats i Vasa. Foto: Europainformationen

Allt som allt väntas cirka 70-80 personer delta i mötet i Vasa. Två personer deltar från alla EU-länder. Också Bulgarien och Rumänien, som förhandlar om medlemskap, har fått en inbjudan.

EU-ministerutskottet beslutade på förslag av en minister att hålla mötet i Vasa. Också stadens läge vid kusten och Kvarken bidrog till att valet föll på Vasa. Österbotten uppvisar dessutom goda exempel på fiskerinäring och fiskeredskapsindustri.

Mötet för EU:s generaldirektörer för fiskeri ger Vasa möjlighet att marknadsföra sig själv som en effektiv och fungerade kongresstad. Detta möte under Finlands ordförandeskap väntas leda till flera internationella sammanträden i Vasa.

För de tekniska arrangemangen under mötet står, liksom vid många andra möten under ordförandeskapet, sekretariatet för EU-ordförandeskapet vid statsrådets kansli.