Nyheter 22.5.2006

Europeiska ombudsmannen mottog i fjol nästan 4000 klagomål

De vanligaste orsakerna till klagomålen var vägran att ge information, maktmissbruk, felaktigt förfarande och onödig försening. Europainformationens infoblad Medborgarnas vädjorätt och möjligheter att anföra klagomål presenterar olika sätt att anföra klagomål i Europa.

Nikiforos Diamandouros från Grekland har varit Europeisk ombudsman sedan april 2003. Foto: Europeiska kommissionen.

Europeiska ombudsmannens kontor undersökte i fjol 627 av nästan 4 000 klagomål från enskilda personer, företag och organisationer. Europeiska ombudsmannen behandlar endast klagomål om missförhållanden i verksamheten inom EU:s organ eller institutioner. Två tredjedelar av klagomålen avsåg frågor som föll utanför ombudsmannens behörighet.

De flesta undersökningarna avsåg kommissionen. Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal till EU:s organ var föremål för det näst största antalet klagomål. Sammanlagt 55 klagomål kom från Finland, vilket är mer än genomsnittet i förhållande till folkmängden. Spanjorerna inlämnade 20 % av alla klagomål. Många klagomål kom också från Tyskland, Frankrike och Polen.

Alla finska myndigheter och domstolar måste garantera att de skyldigheter som följer av Europeiska gemenskapens rätt och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna iakttas. I regel används i dessa frågor primärt nationella rättsskyddsmedel. I vissa fall är det dock möjligt att vända sig direkt till en europeisk myndighet.

Inom Europeiska unionen kan man framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen, framställningar till Europaparlamentets utskott för framställningar samt klagomål till Europeiska kommissionen och Europeiska gemenskapernas domstolar. Europainformationens infoblad Medborgarnas vädjorätt och möjligheter att anföra klagomål redogör för dessa myndigheters befogenheter.

Medborgarnas vädjorätt och möjligheter att anföra klagomål, infoblad 3b/2006

Europeiska ombudsmannens årsrapport 2005