Nyheter 24.5.2006

Även Joensuu står värd för ett tjänstemannamöte under Finlands EU-ordförandeskap

Finlands EU-ordförandeskap hämtar CREST-kommittén samt samarbetsgruppen för forsknings- och atomärenden till Joensuu i juli.

Mötesdeltagarna får också se det fantastiska nationallandskapet i Koli. Foto: Rauno Kokko.

CREST-kommittén (Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning) samt samarbetsgruppen för forsknings- och atomärenden samlas i Joensuu 4–7 juli 2006 – alldeles i början av Finlands EU-ordförandeskap. CREST-kommittén är en rådgivande kommitté som på vetenskapens och teknologins område biträder rådet och kommissionen. Generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för forskning sitter som ordförande. Samarbetsgruppen för forsknings- och atomärenden är underställd EU:s ministerråd och bereder forskningsärenden som skall behandlas i rådet.

Vid konferensen som hålls i Joensuu kommer man bland annat att presentera Finlands vetenskaps- och teknologipolitik och diskutera aktuella frågor kring forskningspolitiken. Deltagarna i konferensen bekantar sig också med forskningsaktiviteterna i Joensuuregionen. Arrangör för mötet i Joensuu är handels- och industriministeriet.

Omkring 180 gäster från medlemsstaterna i EU och EES kommer till mötet i Joensuu. Mötesdeltagarna är höga tjänstemän inom forsknings- och teknologiförvaltningen samt specialister på forskningspolitik inom Europeiska unionens råd.

Ordförandeskapet hämtar specialister inom vetenskap och teknologi till Joensuu i början av juli. Foto: Europeiska kommissionen.

Mötet i Joensuu hålls på hotell Kimmeli som ligger i stadskärnan vid stranden av Pielis älv. Välkomstevenemanget för konferensdeltagarna äger också det rum vid vattnet, vid Pyhäselkästranden. Gästerna får tillfälle att i samband med mötet ta en titt på Kolis mäktiga landskap. Närproducerad mat och europeiska viner serveras till lunch och middag vid mötet.

Text: Regioninformatör Jenny Haukka, Europainformationen i Norra Karelen.