Nyheter 29.5.2006

Beslut om anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien uppskjuts till hösten

EU-kommissionen lade 16.5 fram sin rapport om hur Bulgarien och Rumänien uppfyller kriterierna för ett EU-medlemskap. Enligt kommissionen förutsätter ländernas anslutning till EU i början av 2007 att de går vidare med de reformer som krävs. I annat fall kan de två ländernas medlemskap skjutas upp till 2008.

De största bristerna för Bulgariens och Rumäniens del hör speciellt samman med rättsliga och inrikes frågor. Av Bulgarien i synnerhet krävs fortsatta reformer inom rättssystemet och åtgärder för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Kommissionens ordförande Barroso anser att EU måste respektera de förbindelser som gjorts, men samtidigt måste man se till att de länder som ansluter sig uppfyller anslutningskriterierna.

Ursprungligen skulle ett definitivt beslut om Bulgariens och Rumäniens EU-inträde fattas vid EU-toppmötet i juni. Kommissionen kommer emellertid i början av oktober att presentera nya övervakningsrapporter om ländernas framsteg. Det definitiva beslutet om tidpunkten för Bulgariens och Rumäniens anslutning skjuts upp till oktober då Finland är EU-ordförande.

Anslutningen för Bulgarien och Rumänien kan skjutas upp med endast ett år. Senast 2008 blir länderna medlemmar i EU. Ifall länderna inte då uppfyller alla villkor, kan EU föra in särskilda säkerhetsklausuler i ländernas medlemskap. Länderna kan exempelvis tillfälligt lämnas utanför unionens brotts- och polissamarbete.

Bulgariens övervakningsrapport

Rumäniens övervakningsrapport

Bulgarien mot EU-medlemskap (Infoblad 3b/2005)

Rumänien mot EU-medlemskap (Infoblad 2b/2005)