Nyheter 1.6.2006

EU:s jordbruksministrar intar scenen i Uleåborg

Under Finlands halvår som EU-ordförande i juli-december 2006 är Norra Österbotten värd för fyra EU-möten i Uleåborg och ett i Kuusamo. Budgetkommittén, som sammanträder i Helsingfors, åker dessutom till Kuusamo för att bland annat besöka Oulanka nationalpark i slutet av juli.

I slutet av september står Uleåborgs stadsteater värd för två EU-möten samtidigt. Foto: Uleåborgs stad.

Jordbruksministrarna diskuterar jordbrukssektorns framtida utmaningar

Det största mötet i Uleåborg är jordbruksministrarnas informella möte den 24-26 september, som väntas samla cirka 160 deltagare. Parallellt med detta möte samlas cirka 90 tjänstemän i specialkommittén för jordbruk till ett möte. Utöver unionens 25 medlemsländer deltar representanter för kandidatländerna i mötena. Platsen för dessa två möten är Uleåborgs stadsteater, där det runda mötesbordet skall stå på teaterns stora scen. I praktiken är det möjligt att hålla två möten parallellt i och med att ministrarna bekantar sig med jord- och skogsbruket i regionen måndagen den 25 september och sammanträder på teatern tisdagen den 26 september, medan specialkommittén gör tvärtom. Besöken på gårdarna är utmärkta tillfällen för det finländska jordbruket att presentera sig för europeiska beslutsfattare inom jordbrukssektorn.

Det informella mötet fattar inga beslut, men diskussionerna under mötet är ingalunda betydelselösa. Jord- och skogsbruksministeriet berättar att det kommande informella jordbruksrådet kommer att analysera den nästan tio år gamla europeiska modellen för jordbruket och bedöma dess utveckling efter reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Syftet är att stärka den valda modellen för jordbrukspolitiken och framför allt begrunda framtida utmaningar inom jordbrukssektorn. Huvudtemat för hela ordförandeskapet när det gäller jordbruksfrågor är en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar modell för det europeiska jordbruket.

EU:s jordbruksministrar besöker också en lantgård. Foto: JSM:s bildbank.

Medan ministrarna sitter i möte måste det finnas program för deras medföljare, som också besöker staden under mötet. Medföljarna får stifta närmare bekantskap med staden Uleåborg och ta del i ett kulturbetonat program. Högklassig finländsk mat spelar också en viktig roll i mötesarrangemangen. Uleåborgs stad kommer därför att bjuda mötesdeltagarna på middag. Det återstår att se om den traditionella Uleåborgsrätten ”rössypottu” kommer att stå på menyn.

Även EU:s rådgivande organ inom handelspolitiken, 133-kommittén, sammanträder i Uleåborg

Den 5-6 oktober står Uleåborg dessutom värd för 133-kommitténs möte, som väntas locka cirka 70 mötesdeltagare. 133-kommittén är ett rådgivande organ i frågor som berör handelspolitiken. Mötet är ett informellt chefsmöte, som varje EU-ordförandeland ordnar en gång under sitt ordförandeskap. Teman för diskussionerna är ännu inte bekräftade, men åtminstone WTO:s Doharunda kommer att stå på dagordningen. I mötet ingår också ett besök på en pappersfabrik.

I december får Uleåborg ytterligare besök av EU:s transportattachéer

Den 13-15 december sammanträder transportattachéer från EU:s medlems- och kandidatländer (EU27) samt representanter för kommissionens och rådets sekretariat i Uleåborg. Cirka 70 personer väntas sammanlagt delta i mötet. Transportattachéerna skall få bekanta sig med vårt lands särskilda förhållanden när det gäller trafiken. Mötets tid och plats kan eventuellt ge många sydligare EU-länder en chans att se även överraskande vinterförhållanden.

Mötesdeltagarna får också besöka Oulanka nationalpark. Foto: UM/Matti Tirri.

Kuusamo erbjuder EU-mötesdeltagarna en fantastisk natur

Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl (SCIFA) sammanträder i Kuusamo den 3-5 september. Mötet hålls i Ruka och väntas samla cirka 150 deltagare. Mötesdeltagarna skall också bekanta sig med finländsk gränsverksamhet. Sekretariatet för EU-ordförandeskapet berättar att programmet efter mötet innefattar bland annat forsränning och vandring.

Även EU:s budgetkommitté, vars egentliga möte hålls i Helsingfors, åker till Kuusamo i slutet av juli för att bland annat besöka Oulanka nationalpark.

Kuusamo erbjuder gästerna ett programutbud som är förknippat med naturen och delikatesser från Kuusamo.

Text: Sari Matinaho/Europainformationen i Norra Österbotten