Nyheter 5.6.2006

Agendan för Finlands EU-ordförandeskap preciserad

EU-ministerutskottet godkände den 24 maj en preciserad agenda med teman och mål för Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli.

Under sitt EU-ordförandeskap koncentrerar sig Finland på aktuella utmaningar. Foto: Europeiska kommissionen.

Den färska agendan preciserar den agenda som EU-ministerutskottet godkände i november 2005.

Centrala teman för Finlands ordförandeskap är aktuella frågor såsom globaliseringen, förbättrandet av konkurrenskraften, den åldrande befolkningen, hejdandet av klimatförändringen och säkerheten i Europa. Enligt agendan skall Finland dessutom främja en större öppenhet i unionens verksamhet, ett effektivare beslutsfattande och en bättre kvalitet på unionens lagstiftning. Finland vill dessutom hålla i gång processen när det gäller det konstitutionella fördraget.

Resultaten från Österrikes ordförandeskap och Europeiska rådet i juni definierar den slutliga agendan för Finlands ordförandeskap. Den 21 juni ger statsminister Matti Vanhanen riksdagen en upplysning om prioriteringarna under EU-ordförandeskapet.

Agendan för Finlands EU-ordförandeskap (på finska)

EU-ministerutskottet behandlade agendan för Finlands EU-ordförandeskap (Statsrådets pressmeddelande)