Nyheter 9.6.2006

EU gästar Södra Karelen i höst

Villmanstrand och Imatra står värd för flera EU-möten i höst. Den 1-2 september samlas EU:s utrikesministrar till ett informellt utrikesministermöte i Villmanstrand. Deltagarna i den nordliga dimensionens tjänstemannamöte sammanträder i Imatra i slutet av oktober.

Viborgsporten leder gästerna till Villmanstrands fästningsområde, där mötet äger rum.

Utrikesministermötet intar fästningen i Villmanstrand

Utomstående har inte tillträde till fästningsområdet under tre dagar i början av september, då EU:s utrikesministrar samlas till informellt möte eller Gymnichmöte i Villmanstrand.

Förbudet gäller inte fästningens invånare och de har blivit informerade om saken redan i februari. Kommentarerna från stadens invånare har varit så gott som uteslutande positiva. Invånarna får veta mer om arrangemangen vid ett informationsmöte i början av juni, berättar II stadssekreteraren för Villmanstrands stad Alina Kujansivu. Avsikten är att mötet skall störa stadens invånare så lite som möjligt.

I staden Villmanstrand kommer mötet däremot att synas. Det kryllar av deltagare, delegationer, säkerhetsvakter, arrangörer och pressfolk vid evenemanget, sammanlagt närapå 1000 personer. De egentliga deltagarna är EU-ländernas ministrar och deras delegationer, som består av tre personer. Dessutom deltar representanter för observatörsländerna. Men deltagarantalet kan även stiga. Ett så stort evenemang kräver noggrann planering och arrangörerna måste tänka på många små detaljer, såsom om regnets smattrande mot presscentrets tak kan störa journalisterna en regnig dag, eller om journalisterna har solen i ögonen hela dagen om de sitter vid datorn en solig dag. Var skall ministrarna fotograferas och var får ett presscenter på 1000 m² rum, i ett tält, kanske? Svaret är att en del får plats i kabiner. En arkitekt skall rita flyttbara kabiner som fungerar som presscenter för elektroniska medier.

Enligt Alina Kujansivu håller arrangemangen tidtabellen. Byggandet av mötesområdet börjar i slutet av augusti och i en veckas tid är det liv och rörelse i området. Staden funderar fortfarande över lämpliga gåvor till ministrarna. Uppgiften är inte lätt eftersom gåvan skall vara lokal, lätt att transportera, nyttig och elegant. För att fresta gästernas smaklökar har lokala kockar planerat en Villmanstrandmeny med regionala läckerheter såsom det lokala brödet lepuska.

Lokala kockar skall charma gästerna med en Villmanstrandmeny med delikatesser från landskapet.

Stadsforum och stadspolitiskt tjänstemannamöte

Den 24-25 oktober 2006 står Villmanstrand dessutom möte för ett stadsforum och ett stadspolitiskt tjänstemannamöte, som är integrerade i varandra. Mötena behandlar stadspolitik och staden bereder som bäst dagordningen tillsammans med inrikesministeriet. Mötesdeltagarna är experter och beslutsfattare inom kommun- och regionförvaltningen medan EU-gästerna representerar ministerier med ansvar för stadspolitik.

Möte om den nordliga dimensionen i Imatra

I slutet av september hålls ett möte på hotellet Valtionhotelli i Imatra. De första middagsgästerna anländer torsdagen den 21 september. I mötet deltar även tjänstemän från länder utanför EU, bland annat från Island, Norge och Ryssland. Dessutom deltar representanter för Europaparlamentet och Regionkommittén.

Efter utrikesministermötet står Villmanstrand och Imatra värd för årsmötet för de europeiska gränsregionernas förbund AEBR den 13-14 september. Också detta möte väntas samla cirka 300 deltagare.

Mötet i Imatra bereder det nya ramdokumentet för den nordliga dimensionen. Mötesplats är hotellet Valtionhotelli.

Mötet skall bereda ett nytt ramdokument eftersom det nuvarande handlingsprogrammet för den nordliga dimensionen löper ut i slutet av året. Det nya ramdokumentet ger den nordliga dimensionens politik en stabil fortsättning och dokumentet skall undertecknas under Finlands EU-ordförandeskap.

Mötesdeltagarna får även se konkreta exempel på verksamheten inom den nordliga dimensionen genom att besöka bland annat gränsregionen och tvillingstaden Imatra-Svetogorsk.

Både Villmanstrand och Imatra vill utnyttja detta unika tillfälle att visa upp sin vackraste sida för gästerna. Vid många hus är målare och timmermän i färd med att lappa och reparera. Europeiska unionens långa gräns är exotisk för medborgare i ”det gränslösa Europa”. Alla planteringar, målade hus och reparerade gator är dessutom till glädje för invånarna också efter mötena.

Text och foto: Regioninformatör Anneli Nevalainen