Nyheter 12.6.2006

Europainformationen gav ut informationsbroschyr om EU-ordförandeskapet

Europainformationen publicerade broschyren Finlands EU-ordförandeskap 2006 samtidigt som statsrådets kommunikationsenhet och sekretariatet för EU-ordförandeskapet publicerade webbplatsen och det visuella uttrycket för EU-ordförandeskapet den 31 maj.

Grafikern Mika Launis har designat omslaget till broschyren Finlands EU-ordförandeskap 2006.

Europainformationens broschyr innehåller 22 sidor med grundläggande information om EU-ordförandeskapet och agendan för Finlands ordförandeskap, som inleds den 1 juli. Broschyren redogör bland annat för vad ordförandelandet gör, i vilka frågor och hur ordföranden kan påverka och hur mycket ordförandeskapet kostar.

Statsminister Matti Vanhanen nämner i sin intervju bland annat energipolitiken och åtgärder för att stoppa klimatförändringen som centrala frågor under Finlands ordförandeskap. Han förklarar också hur ordförandeskapet påverkar statsministerns kalender och hur han hinner och orkar med allt.

Utrikesminister Erkki Tuomioja reflekterar över centrala frågor som väntas stå på dagordningen när det gäller de yttre förbindelserna, såsom krishanteringen, utvidgningen och diskussionen om Europas gränser, läget på Cypern och hur man skall gå vidare i relationerna mellan EU och Ryssland.

– Den nordliga dimensionens fortsättning skall avgöras under vårt ordförandeskap, och den tycks avancera på ett positivt sätt. Alla partner – Ryssland, Island och Norge – är fullt ut med i projektet. Också inom EU har en tydlig förändring skett, alla – inklusive kommissionen – är nu positivt inställda.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki anser att förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO eventuellt kommer att vara inne i ett avgörande skede under vårt ordförandeskap.

– Det allra intensivaste förhandlingsskedet kommer att inträffa i slutet av juli och i slutet av året. Det är en stor utmaning, då det ännu finns betydande åsiktsskillnader mellan de centralaste förhandlingsparterna.

Ordförandeskapet är en stor utmaning framför allt för ett litet land, men ett litet land kan också ha fördelar, anser Finlands EU-ambassadör Eikka Kosonen i sin intervju.

– Ett litet land har fördelen av att ha en liten och fungerande organisation, vi kan agera snabbt även vid förändringar och i överraskande situationer.

Broschyren Finlands EU-ordförandeskap 2006, som utkommer på finska och svenska, ger dessutom information om tidigare och kommande ordförandeländer, redogör för placeringen vid mötesbordet under Finlands ordförandeskap och svarar på sju vanliga frågor om ordförandeskapet från medborgarna.

Broschyren är avgiftsfri och finns att läsa på webbadressen Eurooppa-tiedotus/publikat, varifrån den också går att beställa. Från och med den 12 juni finns broschyren på Europainformationens kundservicekontor i alla landskap.

Finlands EU-ordförandeskap 2006

EU-ordförandeskapets webbplats (på engelska och franska)

Nättjänsten och det visuella uttrycket för EU-ordförandeskapet offentliggjordes