Nyheter 12.6.2006

Minister Lehtomäki: Det konstitutionella fördraget blir inte begravt i stillhet

Enligt Lehtomäki har det nya fördraget sina obestridliga fördelar. Det konstitutionella fördraget skulle göra unionens situation klarare och effektivare.

Minister Paula Lehtomäki redogjorde för sina synpunkter på det konstitutionella fördraget i Tammerfors den 30 maj.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki deltog den 30 maj i en diskussion om EU:s framtid och Finlands EU-politik och huruvida Finland kommer att ratificera EU:s konstitutionella fördrag. Europainformationen i Birkaland arrangerade diskussionen. Vid den öppna diskussionen i Tammerfors stadsbibliotek Metso berättade minister Lehtomäki för publiken bland annat att det inte alls är säkert att EU kommer att förkasta det konstitutionella fördraget i sin helhet. Det handlar alltså enligt Lehtomäki inte om en begravning i stillhet och Finland vill därför nu inför sitt ordförandeskap bidra till att driva frågan framåt. Regeringen föreslår på fredagen i en proposition till riksdagen att fördraget skall ratificeras.

Enligt Lehtomäki har det nya fördraget sina obestridliga fördelar. Det konstitutionella fördraget skulle göra unionens situation klarare och effektivare. För EU vore det pinsamt om länderna inte lyckades nå enighet om fördraget före nästa utvidgning.

Självständigt beslut och förlorad självständighet?

Finland vill enligt minister Lehtomäki med sitt beslut främja diskussionen och uttrycka sin vilja att fatta självständiga beslut. Å andra sidan har medborgarna fasat för att den nationella självständigheten går förlorad i och med det nya fördraget. Detta återspeglades också i en del av frågorna i Metso. Lehtomäki påpekade dock att principen om unionslagstiftningens företräde funnits sedan 1960-talet; utan denna princip hade det varit omöjligt att skapa en gemensam marknad, fri rörlighet och annat som nu redan räknas som självklarheter. Europeiska unionen är dessutom inte det enda forumet där Finland binder sig vid gemensamma beslut, utan det gör vi också till exempel inom FN. Lehtomäki ansåg att självständighet innebär att Finland själv kan välja vart landet vill höra. I dagens värld är det i varje fall omöjligt att agera ensam.

Europeiska unionen har genomgått olika skeden; när den seglat i medvind har den åstadkommit stora reformer såsom införandet av euron. Nu seglar EU uppenbart i motvind, vilket enligt Lehtomäki till exempel går att se i Eurobarometrarna. Hon kritiserade barometerundersökningarna för att det är lättare att säga om man gillar EU eller inte än att säga vad man borde göra med unionen. Ministern uppmuntrade därför medborgarna att vara aktiva i EU-frågor. Före valet vore det bra att be riksdagskandidaterna redogöra för sina synpunkter på EU. Ministern sade att ingen har gått fram till henne på torget och ställt henne frågor om EU.

Det nya fördraget kom till genom klippa och klistra-metoden

Chefen för enheten för allmänna EU-rättsliga frågor Sakari Vuorensola berättade i Tammerfors om det konstitutionella fördraget. Vuorensola har själv varit med och utarbetat fördraget och sade att det kommit till genom klippa och klistra-metoden. Fördraget är enligt honom en sammanställning av de gamla fördragen, med vissa förtydliganden och ändringar. Det nya fördraget leder inte till en förbundsstat mer än de gamla fördragen gjorde. EU:s krishanteringsstyrkor och den gemensamma valutan har redan förändrat unionen mer än det nya konstitutionella fördraget.

Det finns enligt Vuorensola ett stort behov av effektivering och förtydliganden i de nuvarande fördragen. Som ett aktuellt exempel på oklarheten i befogenhetsfrågor nämnde han EU:s avtal med USA om att lämna ut flygpassagerares personuppgifter. Parterna måste nu häva avtalet eftersom EG-domstolen konstaterat att frågan hör till medlemsländernas befogenheter, inte unionens.

Diskussionen i Tammerfors var den sista i en serie riksomfattande diskussioner som Europainformationen arrangerat under våren. Diskussionerna om EU:s framtid och Finlands EU-politik fortsätter i höst.

Text: Regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland, och regioninformatör Tiina Järvelä, Europainformationen i Egentliga Tavastland.

Foto: Tiina Järvelä

Ratificeringen av det konstitutionella fördraget framskrider (Pressmeddelande 167/2006)

Europainformationens infopaket om det konstitutionella fördraget