Nyheter 22.6.2006

Tavastehus värd för möten redan i juni

Tavastehus är under Finlands EU-ordförandeskap värd för två tjänstemannamöten och en konferens. Den 19 juni blir det tjuvstart för ordförandeskapet då tjänstemännen som förbereder Asem-toppmötets beslut sammanträder i Aulanko.

Aulanko ingår i Finlands första nationella stadspark och är med sitt naturskyddsområde och utsiktstorn ett populärt resmål. Foto: Europainformationen/Tiina Järvelä.

Asem-mötet förbereds i juni

Det sjätte toppmötet mellan Asien och Europa är aktuellt i Tavastehus redan i juni, då över hundra tjänstemän från kommissionen, de 25 EU-länderna och 13 asiatiska länder sammanträder i Hotell Rantasipi Aulanko för att förbereda Asem-besluten. Mötet fattar också beslut om EU-kandidatländernas Asem-medlemskap. Själva toppmötet äger rum den 9-10 september i Helsingfors.

MISEP sammanträder i Vanajanlinna

Den 6-7 november anländer representanter för MISEP-nätverket till ett möte i det kulturhistoriskt värdefulla Vanajanlinna. För mötesarrangemangen står arbetsministeriet. MISEP (Mutual Information System on Employment Policies), grundat 1982, är EU-ländernas nätverk för utbyte av sysselsättningspolitisk information, som tillhandahåller information om medlemsländernas arbetsförvaltning och arbetspolitiska åtgärder.

Carl Wilhelm Rosenlew lät bygga Vanajanlinna, där MISEP-nätverket sammanträder. Byggnaden är även känd som det förra Sirolainstitutet. Foto: Europainformationen/Tiina Järvelä.

Mötet för nätverkets kontaktpersoner väntas samla cirka 60 deltagare från medlemsländerna och kommissionen. Norge och representanter för EU:s ansökarländer deltar i mötet som observatörer. Mötet behandlar aktuella sysselsättningsfrågor på EU-nivå och fokuserar på ett särskilt sysselsättningspolitiskt tema, som ännu inte är fastställt.

Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet sammanträder i november

De nationella representanterna för Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (European Crime Prevention Network, EUCPN) samlas till möte i Tavastehus den 26-29 november. Mötet är nätverkets årliga huvudevenemang och tillhör justitieministeriets förvaltningsområde. Nätverket grundades i maj 2001 genom rådets beslut och har som uppgift att främja EU-ländernas samarbete på området, utbyta bästa praxis för brottsförebyggande åtgärder samt att stöda nationell och lokal brottsbekämpning. Nätverket består av kontaktpunkter i alla medlemsstater och ett sekretariat som verkar i anslutning till kommissionen.

Konferens om god praxis

I samband med mötet för Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet ordnas en konferens om bästa praxis. Mötesplatsen är det traditionsrika hotellet Rantasipi Aulanko, där cirka 160 gäster från EU:s nuvarande medlemsländer och kandidatländer väntas sammanträda.

Temat för konferensen är förebyggande av våld, brott och ordningsproblem relaterade till alkohol och droger. Mötet söker och presenterar god praxis som olika länder kan tillämpa i brottsförebyggande syfte. Arbetsgrupperna behandlar bland annat förebyggande av våld på restauranger samt alkohol- och drogrelaterat våld i hemmet, säkerhetsproblem i anslutning till alkoholdrickande på allmän plats och mediernas roll i förebyggande av alkohol- och drogrelaterade brott.

Vid konferensen belönas vinnaren av det europeiska brottsförebyggande priset, som i fjol vanns av ett projekt i den holländska staden Utrecht. Det finländska bidraget var ett pilotprojekt i Tavastehus och Kervo inom ramen för föreningen Elävä kaupunkikeskusta ry (Levande stadskärna). Justitieminister Leena Luhtanen delar ut det årliga priset och öppnar konferensen.

Tavastehus historiska slott erbjuder sina middagsgäster en värdig miljö. Foto: Europainformationen/Tiina Järvelä.

Middag på slottet

För mötesarrangemangen står sekretariatet för EU-ordförandeskapet. Utöver det fullspäckade mötesprogrammet får deltagarna bland annat tillfälle att besöka Tavastehus historiska slott, där de äter middag i en medeltida miljö. Tavastehus stad inbjuder mötesdeltagarna till en mottagning.

Text: Tiina Järvelä, Europainformationen i Egentliga Tavastland