Nyheter 4.7.2006

Finsk- och svenskspråkig webbplats för Finlands EU-ordförandeskap har öppnats

Europainformationens finsk- och svenskspråkiga webbplats för EU-ordförandeskapet öppnades torsdagen den 29 juni 2006. Ordförandeskapets nyhetsflöde kan läsas på finska och svenska på utrikesministeriets Europainformations webbplats på adressen www.eurooppa-tiedotus.fi/eu2006/sv.

Europainformationens webbplats för ordförandeskapet offentliggjordes i Gamla studenthuset. Foto: Europainformationen

Förutom material om ordförandeskapet innehåller den finsk- och svenskspråkiga webbplatsen information för medborgarna om ordförandeskapets arbetsmetoder och förfaringssätt och om Europeiska unionens verksamhet i allmänhet.

Webbplatsen, som är designad och administrerad av utrikesministeriets Europainformation, offentliggjordes vid ett evenemang för allmänheten i Gamla studenthuset där statsminister Matti Vanhanen berättade om det finländska ordförandeskapets betydelse och centrala mål.

Europainformationens webbplats för ordförandeskapet