Nyheter 7.7.2006

EU:s utvidgning dominerar Finlands ordförandeskap

Toppmötet i Bryssel, som avslutades fredagen den 16 juni, fattade inga stora beslut. Mötet fann ingen lösning på återvändsgränden i fråga om konstitutionen. Teman för Finlands ordförandeskap med början i juli ser ut att bli bland annat unionens utvidgning och absorptionsförmåga. Finland fick i uppdrag att börja definiera absorptionsförmågan.

I början av juli tar Finland över ordförandeskapet av Österrike. På bilden Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik, Finlands president Tarja Halonen och Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel.

EU-konstitutionen framskrider inte under Finlands ordförandeskap

Toppmötet i Bryssel den 15-16 juni beslutade att låta EU-konstitutionen vila under Finlands halvår som ordförande från och med början av juli. När det gäller konstitutionen har Finland som uppgift att förbereda den rapport som skall utarbetas under Tysklands ordförandeskap. Rapporten är främst formell till sin natur, eftersom konstitutionen är lagd på is åtminstone till slutet av 2008.

Finland axlar ansvaret för tvisterna om utvidgningen

I anslutning till utvidgningen av unionen antar Finland ett antal utmaningar, som kommer att bli aktuella upprepade gånger under halvåret. I oktober publiceras en rapport om Turkiets framsteg. Rapporten ger en extra krydda åt utvidgningsdiskussionen då den turkiska frågan sannolikt kommer att tillspetsas ytterligare.

Ett problem har redan länge varit Turkiets ovilja att erkänna Cypern och låta landets fartyg anlöpa turkiska hamnar. EU:s ledare kräver att Turkiet når enighet med Cypern före årets slut, det vill säga under Finlands ordförandeskap. I annat fall tvingas EU överväga att lägga Turkiets medlemskapsförhandlingar på is.

Förutom Turkiet kommer även Balkan att sysselsätta Finland. Avsikten är att slutföra de internationella förhandlingarna om Kosovo före ordförandeskapets slut och omvärdera de uppskjutna förhandlingarna med Serbien. Även Rumänens och Bulgariens framsteg kommer att analyseras under hösten, varvid det står klart om länderna ansluter sig till unionen redan i början av nästa år eller först 2008.

Diskussioner även om EU:s absorptionsförmåga

Inom EU finns det sådana som hyser farhågor om unionens kommande gränser och förmåga att fungera utifrån de gamla fördragen om unionen tar in nya medlemsländer. Vissa medlemsländer vill att unionens egen absorptionsförmåga skall bli ett officiellt kriterium för antagandet av nya medlemmar. Förmågan att ta in nya medlemmar blir dock inget nytt officiellt kriterium, men dock något som kommer att beaktas i framtiden.