Nyheter 7.7.2006

Möten under ordförandeskapet koncentreras till huvudstadsområdet

Finlands EU-ordförandeskap bringar mötesgäster till ett tjugotal kommuner under sommaren och hösten. I Helsingfors hålls 75 stycken av de 130 möten som arrangeras i Finland. Helsingforsborna har en möjlighet att bekanta sig med ordförandeskapsperiodens program och målsättningar vid ett medborgarevenemang som anordnas två dagar innan ordförandeskapsperioden börjar.

Asem-mötet i september 2006 är det största möte som någonsin ordnats i Finland.

Ordförandeskapets största möte hålls i Helsingfors

Under Finlands period som EU-ordförandeland ordnas tio stycken informella ministermöten samt flera tjänstemannamöten, konferenser och kulturevenemang. Det mest uppseendeväckande under Finlands EU-ordförandeskap blir ändå ASEM-toppmötet i september. Detta toppmöte fokuserar på relationerna mellan EU och Asien och är det största möte som någonsin ordnats i Finland: ungefär 4500 deltagare anländer till Helsingfors Mässcentrum. Vid sidan av ASEM-toppmötet ordnas flera parallella möten.

Statsminister Matti Vanhanen inleder diskussionen vid ett medborgarevenemang som ordnas i Gamla Studenthuset. Foto: Helsingfors stad/Mika Lappalainen

Medborgarevenemanget förutser Finlands ordförandeskapsperiod

Medborgarna har en möjlighet att bekanta sig med det program och med de centrala målsättningar som Finland som ordförandeland har i ett öppet diskussionstillfälle som Nylands Europainformation i samarbete med statsrådets kansli ordnar i Gamla Studenthuset torsdagen den 29.06.2006 kl 16-18. Statsminister Matti Vanhanen inleder diskussionen.

Under diskussionstillfället presenteras också Europainformationens finsk- och svenskspråkiga webbsida om ordförandeskapet. Aktuell information om Finlands EU-ordförandeskap finns på Europainformationens webbsida www.eurooppa-tiedotus.fi/eu2006 från och med den 1.7.2006.

Text: Nylands Europainformation