Nyheter 20.7.2006

De öppna delarna av ministerrådsmötet sändes via Internet

Mötet för finansministrarnas Ecofinråd var det första ministerrådsmöte som sändes via Internet. De öppna delarna av mötet kunde ses tisdagen den 11 juli på webbtjänsten för Finlands EU-ordförandeskap på engelska och på ministerrådets webbplats på fem språk.

Medborgarna kunde för första gången följa Europeiska unionens ministerrådsmöte via Internet den 11 juli. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska unionens medlemsländer beslutade i juni att man kommer att börja sända de öppna delarna av ministerrådsmötena via Internet. Direktsändningarna speglar också den öppenhetspolitik som ordförandelandet Finland driver.

De öppna delarna av Ecofinrådets möte i Bryssel berörde EU-ordförandelandet Finlands ekonomiska och finansiella arbetsprogram samt Europeiska investeringsbankens lånefullmakter. Däremot tillhörde det viktigaste beslutet på finansministrarnas agenda ─ dvs. det formella beslutet att välkomna Slovenien som ett nytt medlem i eurozonen från och med januari 2007 ─ inte de offentliga delarna av mötet.

Finansminister Eero Heinäluoma var ordförande under Ecofinrådets möte. Foto: Europeiska unionens råd

EU-ländernas beslut att delvis göra ministermötena offentliga gäller inte EU:s toppmöten eller euroländernas inofficiella eurogrupp. Det gäller inte heller försvarsfrågor eller beslut som angår utrikespolitik samt rättsliga och inrikes frågor. Att delvis öppna mötena för allmänheten är ett steg i försöken att föra EU närmare folket. Tills vidare förmedlas sändningarna på fem språk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska), men målet är att sändningarna av de öppna sessionerna i fortsättningen kan ses på EU:s samtliga officiella språk.

Sändningarna av de öppna sessionerna finns på rådets webbsidor under adressen www.consilium.europa.eu/videostreaming. En förteckning över webbsändningarna av de öppna sessionerna finns även under adressen www.eu2006.fi/webcasts.