Nyheter 20.7.2006

Finlands EU-ordförandeskap syns i Jyväskylä i juli och november

EU:s konkurrenskraftsministrar får bland annat bekanta sig med den finländska skogsindustrins kunnande. Senare under hösten möts experter för livslång vägledning för att fundera över hur internationellt samarbete kan effektiveras.

Jyväskylä paviljong fungerar som mötesplats i Jyväskylä. Foto: Jyväskylä stad/Hanna Korhonen.

EU:s konkurrenskraftsministrar funderar över innovationsmiljön i Jyväskylä paviljong

EU:s och kandidatländerna Bulgariens och Rumäniens konkurrenskraftsministrar samlas till informellt möte i Jyväskylä den 10-11 juli. Handels- och industriministeriet svarar för mötets ärendeberedning. Mötesarrangemangen sköts av EU-ordförandeskapssekretariatet i samarbete med Jyväskylä stad och Jyväskylä paviljong. Mötet väntas samla sammanlagt 200-300 deltagare.

När det gäller arrangemangen ansvarar staden bland annat för stadens image, trafikarrangemangen, gästfriheten såsom mottagningar och presenter samt deltar i informationsverksamheten. Staden har inbjudit deltagarna till en mottagning söndag kväll den 9 juli. De inbjudna gästerna har dessutom möjlighet att följa VM-finalen i fotboll på en filmduk som har byggts upp på stadsteaterns scen, berättar Jyväskylä stads kommunikationschef Marketta Mäkinen.

De egentliga mötesdagarna är måndag och tisdag 10 och 11 juli. Temat för konkurrenskraftsministrarnas informella möte är att skapa en bättre miljö för innovationer i Europa. Under mötet funderar man på vilka saker stöder företagens egen vilja att satsa på forsknings- och utvecklingsarbete samt innovation. Eftersom mötet är informellt till sin natur fattar det inga beslut och antar inga slutsatser.

Kuokkalabron som sträcker sig över sjön Jyväsjärvi sammanbinder centrum med Lutakkoområdet och Jyväskylä paviljong. Foto: Jyväskylä stad/Joona Nuutinen.

Skogsstiftelsen bygger en interaktiv konkurrenskraftpark i området, där finländskt skogsbrukskunnande presenteras för mötesdeltagarna och representanter för massmedier. I parken finns en skogsmaskin och en skogsmaskinsimulator. Dessutom skall nya skogsindustriprodukter presenteras.

Även representanter för internationella organisationer deltar i expertseminariet för livslång vägledning i november

I Jyväskylä ordnas även ett annat möte under ordförandeskapet. Den 6-7 november samlas ett expertseminarium för att diskutera livslång vägledning. Mötet är ett seminarium för inbjudna gäster och för sakinnehållet står undervisningsministeriets kultur- och vetenskapspolitiska avdelning. Ministeriet meddelar att bland annat effektiveringen av internationellt samarbete med organisationer såsom OECD, ILO och UNESCO när det gäller utvecklingen av en policy och konkreta åtgärder för livslång vägledning kommer att tas upp under mötet. I samband med mötet bekantar sig experterna även med vägledningstjänster som används i Finland. Cirka 200 deltagare från EU-medlemsländerna och internationella organisationer väntas delta i seminariet. Även Schweiz, Island och Norge har blivit inbjudna.

Området Lutakko i Jyväskylä fungerar som mötesområde under Finlands EU-ordförandeskap. Foto: Jyväskylä stad/Joona Nuutinen.

I samband med ordförandeskapets möten och evenemang får Finland och Jyväskylä besök förutom av mötesdeltagarna även av utländska journalister som vid sidan om mötesrapporteringen även rapporterar om upplevelser och intryck från Finland. Journalisterna är en effektiv och viktig kanal för att främja bilden av både Finland och Jyväskylä. Jyväskylä presenterar sig som en stad för utbildning, innovation och högteknologisk kunskap, konstaterar Jyväskylä stad.