Nyheter 20.7.2006

Tjänstedirektivet saknar endast en formell avslutning

Tjänstedirektiv som föreslogs redan för över två år sedan är nu äntligen i det avslutande skedet. Det föregående ordförandelandet Österrike lyckades uppnå ett politiskt samförstånd bland rådets konkurrrensministrar den 29.5.2006. Beredningen av direktivet präglades av meningsskiljaktigheter och den reformerade framställningen är en kompromisslösning.

Byggverksamheten är ett av de största tjänsteområden som direktivet angår när man mäter antalet företag. Foto: Mika Lappalainen/Helsingfors stad

Det är inte en fråga om en liten sak eftersom tjänstesektorn enligt vissa beräkningar är till och med 70 procent av hela EU-områdets bruttonationalprodukt. Den finska tjänstemarknaden är ändå redan för närvarande till största delen öppen. Däremot har de finska företagen svårt att ta sig in på marknaden i flera av EU:s medlemsländer. Direktivet underlättar därmed de finska tjänsteföretagens, som ofta är små eller medelstora, internationalisering.

Tjänstedirektivets mål är att effektivera tjänsternas inre marknad. Direktivet gör det lättare för ett tjänsteföretag, som kommer från ett annat EU-land, att slå sig ner. Vidare underlättar direktivet tillfälligt gränsöverskridande service. Meningen är med andra ord att eliminera konstgjorda hinder för frirörlighet. När man mäter antalet företag är de största tjänsteområden som direktivet angår fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster; gross- och detaljhandel; byggverksamhet och den verksamhet som betjänar affärslivet.

De sista stegen i beredningen av tjänstedirektivet är att formellt avsluta rådets arbete och att behandla slutresultatet i Europaparlamentet. Man strävar således efter att slutgiltigt fullborda direktivet under Finlands ordförandeskap.