Nyheter 24.7.2006

Kommissionen vill sätta tak för höga roamingavgifter

Europeiska kommissionen lade den 12.7.2006 fram ett förslag till en EU-förordning som kan sänka kostnaderna för användning av mobiltelefoner utomlands med upp till 70 %. Med detta förslag önskar kommissionen garantera att de priser konsumenterna betalar för mobiltelefonsamtal vid resor inom EU, det vill säga för roaming-tjänster, inte är omotiverat högre än priserna i hemlandet.

Ifall kommissionens förslag träder i kraft betalar EU-ländernas konsumenter fem miljarder euro mindre för roaming-tjänster. Bild: Helsingfors stad/Comma Image Oy

Mobiltelefonoperatörerna hyr nätverk av inhemska operatörer och mobiltelefonen ansluts sålunda utomlands automatiskt till det inhemska nätverk som har den bästa hörbarheten. Kommissionens förslag begränsar de grossistavgifter mobiltelefonoperatörerna kräver av varandra för att vidarebefordra samtal från utländska nätverk. Det finns nämligen avsevärda prisskillnader mellan olika nätverk. Kommissionen har upprepade gånger varnat mobiltelefonoperatörerna för de orimligt höga priserna.

Kommissionens förslag ger operatörerna en möjlighet att ännu under ett halvt års tid själva sänka roamingavgifterna. Efter detta sätts ett pristak för grossistavgifterna; ett tak som reglerar de avgifter en operatör kan kräva av sina utländska konkurrenter. Pristaket kommer också att gälla detaljhandelsledet, vilket innebär att grossistavgifterna får nå en vinstmarginal på högst 30 %. Denna marginal tillämpas på såväl de samtal som görs och tas emot utomlands under roaming. Utöver detta förpliktigar kommissionens förslag operatörerna att erbjuda fullständiga, personaliserade upplysningar om de internationella roamingavgifterna och regelbundet informera kunderna om dessa taxor. Mobiltelefonoperatörerna har motsatt sig kraftigt dessa förnyelser.

För att kommissionens förslag skall verkställas krävs ännu att medlemsländerna och Europaparlamentet stöder den nya EU-förordningen. Ifall förslaget godkänns, träder ett pristak för roamingavgifterna i kraft senast sommaren 2007.