Nyheter 26.7.2006

Situationen i Mellanöstern dominerade rådets möte

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde för första gången under Finlands ordförandeskap den 17 juli i Bryssel. Utrikesminister Erkki Tuomioja var rådets ordförande. Situationen i Mellanöstern, som försämrats under de senaste veckorna, dominerade rådets diskussion.

Den höge representanten Javier Solana och rådets ordförande Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja. Foto: Europeiska unionens råd

Ordförandelandet Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja sade att han befarar att det endast är en tidsfråga innan européer utsätts för attacker om situationen inte förbättras snabbt. I mötets slutsatser önskade EU-länderna att Israel avhåller sig från det oproportionella användandet av våld. Samtidigt krävde medlemsländerna ett frisläppande av de kidnappade israeliska soldaterna samt ett slut på raketskjutandet in i Israel. Enligt Tuomioja är EU-länderna beredda att bidra med fredsbevarande styrkor till södra Libanon om FN besluter om att börja operationen i området.

På agendan stod också Västra Balkan. FN:s särskilda sändebud Martti Ahtisaari deltog i mötet och berättade om hur Kosovos statusförhandlingar framskrider. Utrikesministrarna diskuterade även WTO-förhandlingar, som är i ett kritiskt skede. Målet för förhandlingarna är nu att nå konkreta resultat före mitten av augusti, så att förhandlingarna kan avslutas under innevarande år.

Andra teman var kärnenergiprogrammet och de mänskliga rättigheterna i Iran, unionens Sudanpolitik, situationen för fredsavtalet för Darfur och det kommande valet i Demokratiska republiken Kongo. Vid rådets öppna session diskuterade man dessutom prioritetsområdena för Finlands ordförandeskap. Sändningen kan ses både via EU-ordförandeskapets nättjänst under adressen www.eu2006.fi/webcasts och via rådets sekretariats webbsidor under adressen www.consilium.europa.eu/videostreaming.