Nyheter 31.7.2006

Diskussionen kring Östersjön fortsätter i Åbo

Östersjön står åter igen på agendan den 19-21 juli när nästan tvåhundra deltagare på kallelse av Åbo stad sammanträder för att diskutera den grönbok om havspolitik som EU:s kommission publicerade i juni. Grönböckerna stimulerar till debatt och riktar sig till aktörer, organisationer och enskilda individer inom den ifrågavarande sektorn. De antyder också de framtida riktlinjerna för EU:s lagstiftning.

Åbo stad står som värd för en konferens om EU:s havspolitik den 19-21 juli. Foto: Europainformationen

Grönboken om EU:s havspolitik är för närvarande under diskussion. Denna fas pågår i ett år. Konferensen i Åbo är en av de första konferenserna där grönboken om havspolitiken behandlas internationellt. Deltagarna består huvudsakligen av representanter för Östersjöområdets länder och för olika sektorers intresseorganisationer. Även några medborgarorganisationer är inbjudna. Evenemangets inledare är bland annat kommissionär Joe Borg, som ansvarar för EU:s fiske och sjöfartsfrågor, chefen för kommissionens avdelning för havspolitik John Richardson och miljöministeriets statssekreterare Stefan Wallin.

Under EU-ordförandeskapet har flera möten på en hög nivå anordnats i Finland och EU-ländernas ministrar och kommissionärer har redan besökt flera städer. Det frågas ofta hur diskussionerna och beslutsfattandet vid dessa möten gynnar vanliga medborgare. Enligt Jean Monnet -professor Esko Antola, som ansvarar för förberedelserna av konferensen, strävar kommissionens grönbok efter att skapa ett slags helhetssyn på havspolitik och är en utgångpunkt för en diskussion. Vid havskonferensen i Åbo resoneras kring utvecklingen av kustområdenas ekonomi, regionerna, skeppsbyggnaden, teknologin och turismen vid Östersjöområdet. ”Alla dessa frågor gynnar även oss finländare”, anser professor Antola.