Nyheter 17.8.2006

Europeiska kommissionen vill förbjuda vilseledande flygreklam

Europeiska kommissionen strävar efter att göra flygreklam mer konsumentvänliga: i framtiden skall det annonserade priset enligt ett nytt kommissionsförslag också vara det pris som konsumenten faktiskt betalar för sin resa.

Ifall Europaparlamentet och EU:s 25 medlemsländer godkänner kommissionens förslag, måste Europas flygbolag i framtiden ange hela kostnaden för biljetten när de marknadsför sina resor. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har föreslagit en illegalisering av reklam som annonserar mycket låga priser för flyg men informerar inte tydligt om sådana extra kostnader som flygplatsskatt och serviceavgifter. Kommissionen anser att reklamen är vilseledande och gör det svårt för konsumenter att jämföra de verkliga flygkostnaderna. Enligt transportkommissionär Jacques Barrot är det viktigt att det går att jämföra priserna för att medborgarna skulle kunna dra fördel av den gemensamma marknaden. De som säljer flygresor måste därmed ange hela biljettpriset, det vill säga att alla skatter, avgifter och extra påslag måste inkluderas i det avgivna priset, när de gör reklam för sina resor.

Kommissionsförslaget är en del av den större reformen av Europeiska unionens luftfartslagstiftning som syftar till att modernisera de gällande regler som redan antogs i början av 1990-talet. Denna reform skulle också bland annat inkludera ett förbud mot att ta olika mycket betalt av konsumenter som befinner sig i olika europeiska länder när dessa konsumenter bokar samma resa. För närvarande kan konsumenterna ofta inte dra nytta av de billiga flygpriserna på utländska webbplatser till exempel på grund av att de ”utländska” kreditkorten inte fungerar.

Om Europaparlamentet och EU:s 25 medlemsländer godkänner Europeiska kommissionens förslag om reformen, skulle detta träda i kraft hösten 2007.