Nyheter 22.8.2006

EU:s utrikesministrar krävde omedelbart avbrott i fientligheterna i Mellanöstern

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser samlades till ett extra möte tisdagen den 1. augusti. Tidpunkten för mötet var exceptionell, eftersom augustimånad normalt innebär sommarlov för EU:s del.

Utrikesminister Erkki Tuomioja fungerade som ordförande för rådets möte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Det extra inkallade utrikesministermötets syfte var att befästa Europeiska unionens åtagande i strävan efter en lösning på problemen i Mellanöstern. Ordförandelandet Finland föreslog preliminärt ett uttalande där EU kräver ett ”omedelbart eldupphör i Libanon”, men efter att man filat på formuleringarna ändrades EU:s uttalande till ”ett omedelbart upphörande av fientligheterna”. Enligt de internationella nyhetsbyråerna motsatte sig förutom Storbritannien och Tyskland också Polen, Holland och Tjeckien formuleringen ”omedelbart eldupphör”.

Under mötet behandlades också EU-ländernas roll i den planerade internationella operationen som går under FN-mandat. Utrikesminister Tuomioja menade att EU-länderna är redo att fungera som en central aktör då det gäller att upprätta stommen till den fredsbevarande styrka som möjligtvis skickas till Libanon. Samtidigt poängterade Tuomioja att de fredsbevarande styrkorna skickas under FN mandat, inte under EU.

Under ministermötet diskuterades också det humanitära bistånd som riktas till Libanon. Europeiska kommissionen har hittills stött krisens offer med 20 miljoner euro. Utöver detta bistår unionen de medborgare från utvecklingsländer som evakueras från krisområdet med 11 miljoner euro. EU:s utrikeskommissionär Benita Ferrero-Waldner upprepade uppgiften från förra veckan att EU-kommissionen planerar att öka biståndssumman till 50 miljoner euro. Ordförandelandet Finland meddelade att det bistånd EU och medlemsländerna bidragit med sammanlagt redan stiger upp till 108 miljoner euro.

Bandupptagningen av presskonferensen