Nyheter 22.8.2006

Medborgarna kan delta i EU:s beslutsfattande via Internet

Europeiska kommissionen är intresserad av att höra medborgarnas åsikt om användningen av försöksdjur. Kommissionen håller på att ändra det direktiv från 1986 som styr djurförsök i unionen och vill få reda på vad direktivet enligt medborgarna borde innehålla.

Medborgarna kan spela en aktiv roll i EU:s beslutsprocess med hjälp av Internet. Foto: Europeiska kommissionen

Syftet med det nya direktivet är att förbättra djurens välbefinnande och den inre marknadens funktion på djurförsöksområdet. Alla intresserade medborgare och djurförsöksexperter kan svara på enkäten fram till den 18 augusti 2006.

Samrådet om djurförsök är dock bara ett av flera samråd som pågår just nu. Europeiska kommissionens samrådsförfarande gör det nämligen möjligt för Europas medborgare att dela med sig av sina åsikter om vad EU:s planerade direktiv bör innehålla inom EU:s olika politikområden. På Europeiska kommissionens portal ”Din röst i Europa” kan medborgarna jämt spela en aktiv roll i EU:s beslutsprocess. På portalen finns en lång rad av offentliga samråd: vissa offentliga samråd riktar sig till mer begränsade målgrupper men flera samråd vänder sig till allmänheten och vem som helst som är intresserad kan fylla i den webbaserade enkäten.

Medborgarnas synpunkter och erfarenheter tas hänsyn till när kommissionen antar sitt förslag till direktiv. Det vill säga innan förslaget skickas till Europaparlamentet och rådet för att genomgå unionens lagstiftningsförfarande. Förutom samrådet om djurförsök pågår just nu till exempel samråd om barnsäkerhet och mobiltelefontjänster och samråd om halvtidsöversynen av Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (2002-2012).

Europeiska kommissionens portal ”Din röst i Europa”

Samråd om ändring av direktiv om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål