Nyheter 1.9.2006

Utrikesministermötet i Villmanstrand drar igång ett flöde av informella möten

EU-ländernas utrikesministrar, den höge representanten Javier Solana och kommissionären Benita Ferrero-Waldner som ansvarar för de yttre förbindelserna samlas i Villmanstrand den 1.-2. september för att diskutera aktuella internationella frågor.

Utrikesministermötet hålls på Villmanstrands fästningsområde. Foto: Villmanstrands stad/Raimo Suomela

Detta så kallade Gymnichmöte, som fick sitt namn efter sammanträdesplatsen för det första informella utrikesministermötet, Gymnich-slottet i Tyskland, arrangeras regelbundet en gång per ordförandeskapsperiod.

Mötet i Villmanstrand drar igång ett flöde av fyra informella möten som ordnas i Finland i september. Redan en vecka senare den 8.-9. september hålls det andra informella ministermötet i Finland då ekonomi- och finansministrarna (Ekofin) möts i Helsingfors.

Långa diskussioner om några få utvalda frågor

Mötet i Villmanstrand följer den traditionella linjen för Gymnich-möten, eftersom endast några få utvalda frågor står på mötets agenda. Därigenom lämnas mer tid åt djupgående diskussioner.

Världshändelserna avgör diskussionsämnen. I slutet av juni 2006 utrikesminister Erkki Tuomioja skrev i ett brev som skickades till Tuomiojas utrikesministerkollegor att han tror att EU:s relationer med Ryssland bland annat kommer att tillhöra dessa frågor.

Bland annat Café Majurska i Villmanstrands fästning hålls öppet under Gymnich-mötet. I bilden Katri Åkerman. Foto: Anneli Nevalainen/Europainformationen

Förberedelserna inför mötet går enligt tidtabellen

Utrikesministermötets arrangemang på Villmanstrands fästningsområde har fortskridit enligt tidsschemat. Sammantaget sju olika byggnader i befästningen står till buds för mötesgäster. Några stora ändringar i byggnaderna har inte gjorts, lokalerna och byggnadernas fasader har endast putsats upp. Vidare har man byggt ett mediacentrum med utrymme för 35 TV- och radiobolag och 150 representanter för pressen att arbeta i.

Det speciella med befästningen som sammanträdesplats är att muséernas utställningar hålls öppna under hela mötet. Även befästningens butiker och restauranger är öppna under Gymnich.

Finskheten samt de lokala konstnärerna och tillverkarna har tagits hänsyn till när serveringen, produkterna och de presenter som är avsedda för delegationer, medier och makar har planerats. Avsikten med detta är att gästerna skulle kunna smaka på de lokala delikatesserna (bland annat svampar, insjöfiskar, smetana, bär, ugnsbakad mat och fårstekar ingår i den karelska maten) och ta med sig till hemlandet som souvenirer de syd-karelska produkterna, främst hantverk.