Nyheter 12.9.2006

ASEM 6 -toppmötet samlar över 2 000 mötesdeltagare till Helsingfors

Det sjätte ASEM-toppmötet för asiatiska och europeiska stats- och regeringschefer hålls i Helsingfors Mässcentrum den 10-11 september. I samband med toppmötet arrangeras dessutom flera evenemang som syftar till att främja dialogen mellan asiatiska och europeiska medborgarorganisationer, vanliga medborgare, forskningsinstitutioner och aktörer inom affärslivet.

Det sjätte ASEM-toppmötet för asiatiska och europeiska stats- och regeringschefer hålls i Helsingfors Mässcentrum den 10-11 september. I ASEM-samarbetet deltar alla 25 EU-länder, de tio länderna i de sydostasiatiska ländernas samarbetsorganisation Asean samt Kina, Japan, Sydkorea och Europeiska kommissionen. Toppmötet samlar förutom stats- och regeringscheferna även omkring 2 000 övriga mötesdeltagare från Asien och Europa till Finland kring veckoslutet och är således det största mötet på stats- och regeringschefsnivå som någonsin ordnats i Finland. I samband med toppmötet arrangeras dessutom flera evenemang som syftar till att främja dialogen mellan asiatiska och europeiska medborgarorganisationer, vanliga medborgare, forskningsinstitutioner och aktörer inom affärslivet.

Medborgarnas eget diskussionsforum

Finländarna har också ett eget diskussionstillfälle i samband med toppmötet: utrikesministeriets Europainformation i samarbete med ASEM 6 -sekretariatet ordnar en diskussion inför toppmötet den 8 september i Helsingfors där medborgarna har en möjlighet till öppen dialog. Teman är samarbetet mellan Europa och Asien, dess framtid och de förväntningar som ställs på samarbetet.

Diskussionen inleds av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki, riksdagsledamot Liisa Jaakonsaari, direktör Jukka Ahtela från Finlands Näringsliv EK, Sirpa Pietikäinen från medborgarforumet Asien-Europa och forskare Outi Luova från forsknings- och utbildningscentret för Östasien vid Åbo universitet.

Diskussionsinledarna representerar de olika delområdena för ASEM-samarbete: dialogen pågår såväl i politiska, ekonomiska, sociala som kulturella frågor. Efter dessa inledande anföranden från varierande perspektiv har publiken en möjlighet att delta i diskussionen.

Ett tioårsjubileum för ASEM-samarbetet

Toppmötet i Helsingfors är inte anmärkningsvärt bara på grund av den breda deltagarkretsen utan mötet i Helsingfors är också ett tioårsjubileum för ASEM-samarbetet. Jubileumsåret syns även i mötets tema ”10 år av ASEM-samarbete: Globala utmaningar – gemensamma lösningar”.

Globala säkerhetshot, hållbar utveckling, klimatförändring och energifrågor är exempel på de utmaningar som de asiatiska och europeiska stats- och regeringscheferna försöker hitta gemensamma lösningar på vid mötet i september.

ASEM 6:s webbplats (på engelska)

ASEM 6 -kringevenemang

ASEM är ett samarbetsforum för Asien och Europa, Europainformationens infoblad 4b/2006 (pdf)