Nyheter 6.10.2006

Direktivet om färdigförpackade varor medför inga ändringar i förpackningsstorlekarna i Finland

EU:s konkurrenskraftsministrar har nått en överenskommelse om att de förpackningsstorlekar som används i en del av medlemsstaterna inte blir obligatoriska eller dikterar i hur stora färdigförpackningar t.ex. mjölk och socker och många andra produkter säljs i de olika medlemsländerna.

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen (i mitten) och EU:s kommissionär för företags- och industrifrågor
Günter Verheugen (till vänster) i Bryssel den 25. september. Bild: Europeiska unionens råd

För vissa medlemsländer innebär slopandet av regleringen i anslutning till förpackningsstorlekarna en betydlig förändring, men beslutet har ingen verkan på den finländska marknaden. I Finland har storleken på färdigpackade varor inte reglerats, utan förpackningsstorlekarna styrs närmast av konsumenternas tycke och smak – med undantag av viner och destillerad sprit. Inte heller på EU-nivå har man velat begränsa förpackningsstorlekarna, förutom i ovan nämnda undantagsfall, utan strävan efter att reglera förpackningsstorlekarna anknyter till medlemsländernas nationella mål.

Alla EU-länder borde tillämpa ett jämförprissystem, men så är inte fallet i exempelvis Medelhavsländernas små affärer. I Finland har vi däremot ett välfungerande jämförprissystem, vilket innebär att priset på en produkt alltid skall meddelas också per kilogram eller liter. Förutom att systemet är entydigt och gör det lätt för konsumenterna att jämföra prisuppgifterna, tillåter systemet även industrin att erbjuda konsumenterna sådana förpackningsstorlekar som de vill ha.

Konkurrenskraftsrådets politiska beslut överlämnas härnäst till Europaparlamentet för behandling. Enligt överenskommelsen fick mjölk, smör, torkad pasta och kaffe i praktiken en övergångsperiod på fem år och vitt socker en övergångsperiod på sex år. Med andra ord kan de länder som har begränsningar avseende förpackningarna för dessa produkter kräva att de nationella aktörerna tillämpar dessa under övergångsperioden. De får emellertid inte förhindra förpackningar av avvikande storlek från andra medlemsländer att komma in på marknaden. Bestämmelserna om förpackningsstorlekar för viner och destillerad sprit är emellertid bestående i alla medlemsländer – så också i Finland.

Direktivet om färdigpackade varor är ett utmärkt exempel på enklare lagstiftning, vilket även är ett av målen för Finlands EU-ordförandeskapsperiod. När direktivet träder i kraft får de nationella begränsningarna ge plats för den fria rörligheten för varor inom EU. Enhetliga bestämmelser skapar klarhet både för konsumenter och inom exportindustrin.

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Veli Viitala, handels- och industriministeriet, tfn (09) 1606 3725