Nyheter 6.10.2006

Europas justitie- och inrikesministrar möts i Tammerfors

EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor samlas till informellt ministerrådsmöte i Tammerfors den 20-22 september. Avsikten med mötet i Tammerforshuset är att skapa en ny Tammerforsanda i samarbetet i rättsliga och inrikes frågor.

Ministrarna sammanträder i Tammerforshuset den 20-22 september. Foto: Utrikesministeriet/Matti Tirri

Ministrarna återvänder till Tammerfors

Förutom de 25 EU-ländernas justitie- och inrikesministrar har bland annat kommissionär Franco Frattini och representanter för Europaparlamentet inbjudits till mötet. Justitieminister Leena Luhtanen och inrikesminister Kari Rajamäki leder diskussionen.

Toppmötet i Tammerfors under Finlands förra ordförandeskap 1999 beslutade att påbörja utvecklingen av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i EU. Nu återvänder ministrarna till Tammerfors för att utvärdera den aktuella situationen och sätta fart på reformeringen av de rättsliga och inrikes frågorna. Det viktigaste syftet med det informella ministermötet är att utvärdera det så kallade Haagprogrammet.

Medborgarnas säkerhet på agendan

Europainformationen i Birkaland arrangerade en öppen diskussion den 12 september där riksdagsledamot Johannes Koskinen i sitt anförande om EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor påpekade att dessa traditionellt varit känsliga nationella frågor. EU-medborgarna anser å andra sidan enligt opinionsundersökningar att detta är ett område där unionen konkret borde använda sin makt; inom brottsförebyggande, bekämpning av terrorism och till exempel för att skydda barnets intressen i konflikter mellan skilsmässolagar i två olika stater.

Specialsakkunnig för EU-ärenden Minna Hulkkonen vid statsrådets EU-sekretariat berättade vid diskussionen att Finland bland annat har som mål att stärka principen om ömsesidigt erkännande och effektivera kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. Finland arbetar enligt Hulkkonen också för att införa beslut med kvalificerad majoritet i polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Då skulle även Europaparlamentet delta i beslutsfattandet.

EU:s flykting- och asylpolitik – välkomnande eller avvisande?

På det inkommande Tammerforsmötets agenda står även invandrarpolitiken. Frågor som berör kontrollen vid EU:s yttre gräns är aktuella bland annat på grund av den illegala invandringen till Kanarieöarna.

Unionens invandrarpolitik har även fått kritik. Vid Europainformationens diskussion lyfte Reetta Helander, informatör vid Flyktingrådgivningen rf, fram problem inom Europeiska unionens flykting- och asylpolitik. Människosmugglingen ökar då lagliga inresemöjligheter saknas. Unionens gemensamma asylsystem, Dublinsystemet, är ofullständigt och det krävs ofta tur för att få asyl inom EU, konstaterade Helander.

Text: Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland

Europainformationens ordförandeskapssidor