Nyheter 6.10.2006

Experter inom hälsosektorn samlas i Kuopio

Kuopio står värd för det viktigaste evenemanget inom hälsosektorn, Hälsa i all politik (Health in All Policies) -konferens.

Mötesplatsen är Kuopio Musikcenter. Foto: Europainformationen/Martti Ruokolainen

Kuopio står värd för det viktigaste evenemanget inom hälsosektorn, Hälsa i all politik (Health in All Policies) -konferens. Så gott som trehundra experter inom hälsosektorn väntas delta i mötet, som anordnas den 20.-21. september: delegationerna inbjuds från alla medlemsländer, EES-länder, anslutande länder och kandidatländer.

Expertkonferensens mål är att förbättra och öka uppmärksamheten kring hälsosynpunkter inom alla sektorer i EU där beslut fattas. Under Finlands ordförandeskap är målet för EU:s hälsopolitik att resonera kring hur olika förvaltningsområden i sin verksamhet kan samverka för att förbättra befolkningens hälsa. Enligt Finlands uppfattning skulle framför allt många nya medlemsländer dra fördel av Hälsa i all politik -principen eftersom befolkningens hälsa ofta är sämre i dessa länder än i de gamla medlemsländerna och eftersom uppmärksamheten i de nya medlemsländerna huvudsakligen har fästs vid hälsotjänsters reform.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet strävar Finland under sitt ordförandeskap efter att effektivera ministerrådets arbete och att dra igång diskussionen kring de frågor som Finland anser vara viktiga, såsom tryggande av tillgång till arbetskraft i ett åldrande Europa. Vidare betonas främjandet av välbefinnandet i arbetslivet.

Resultatet från konferensen och från andra förbindelser bokföras i slutet av november vid rådet för hälsoministrarna.

Text: Europainformationen i Norra Savolax/Martti Ruokolainen

Europainformationens ordförandeskapssidor

Social- och hälsovårdsministeriet