Nyheter 6.10.2006

Slovenien går med i euroområdet 2007

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar fattade vid sitt möte i Luxemburg beslut om Sloveniens anslutning till euroområdet i början av 2007. Slovenien blir därmed det första nya landet efter utvidgningen österut som ansluter sig till den ekonomiska och monetära unionen. Litauen och Estland uppfyllde ännu inte alla kriterier och kan ansluta sig tidigast år 2008.

Litauens ekonomiminister Zigmantas Balcytis (t.v.) och Finlands finansminister Eero Heinäluoma diskuterade vid Ekofinmötet i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd.

Slovenien blir det trettonde eurolandet
EU-ländernas ekonomi- och finansministrar konstaterade i Luxemburg den 7 juni 2006 att den slovenska ekonomin är redo för euron. Landet kan anta den gemensamma valutan i början av nästa år. Slovenien blir därmed euroområdets trettonde medlemsland.

Formellt skall ännu Europaparlamentet och medlemsländernas statschefer behandla Sloveniens euromedlemskap. EU:s finansministrar fattar det slutgiltiga beslutet i juli under Finlands EU-ordförandeskap.

Slovenien övergår till euron den 1 januari 2007. Foto: Europeiska kommissionen.

Hög inflation hindrade Litauens och Estlands medlemskap
Förutom Slovenien har även Litauen hyst förhoppningar om att ta euron i bruk nästa år. Finansministrarna konstaterade dock att inflationen i landet är för hög och att Litauen inte kan övergå till euron förrän år 2008. Det negativa beslutet var en besvikelse för Litauen som anser att de nuvarande reglerna är alltför diffusa och strikta. Landet har fått stöd för sina åsikter av andra östeuropeiska länder.

Estland var det tredje nya medlemslandet som strävade efter euroanslutning nästa år. Landet gav dock upp sin strävan eftersom inflationen är hög även i Estland. De andra östeuropeiska medlemsländerna sade att de avser att övergå till euron åren 2009-2010.