Nyheter 6.10.2006

Temat för år 2006 är arbetstagares rörlighet

År 2006 har utnämnts till det Europeiska året för arbetstagares rörlighet. Ett av årets viktigaste evenemang blir European Job Fair -mässan som under höstens lopp ordnas i ungefär hundra europeiska städer.

I Finland arrangeras mässan på fyra orter: I Kouvola den 29.9., i Helsingfors mellan den 29.– 30.9., i Jyväskylä mellan den 5.-6.10. och i Åbo den 11.– 12.10. Syftet med mässan är att informera arbetssökande, arbetsgivare, studerande och andra intressentgrupper om möjligheter till arbete inom Europa. EU: s nätverk för arbetsförmedling, EURES, ansvarar främst för mässan. EURES har nu öppnat en Internet-sida, där unionens alla offentliga arbetskraftsbyråer publicerar sina arbetsplatsannonser. Sidorna innehåller även anvisningar för arbetssökande.

Arbetstagares fria rörlighet inom EU-området ingår i unionens fyra friheter. Arbetskraftens fria rörlighet medför exempelvis rätten att arbeta och söka arbete i ett annat medlemsland. EU-medborgare som arbetar i ett annat medlemsland har i grunden en jämbördig rätt att få arbete samt en rätt till lika arbetsvillkor.

Under temaåret strävar man efter att informera allmänheten om arbetstagares rätt att röra sig från en medlemsstat till en annan, om möjligheter till regional och yrkesinriktad rörlighet samt om de tjänster som stöder fri rörlighet. Samtidigt önskar man informera om de svårigheter arbetstagarna möter då de rör sig mellan och inom medlemsstaterna. Unionen har ännu flera utmaningar att möta, då det gäller att förbättra den regionala rörligheten. De gamla medlemsstaterna har möjlighet att på sin egen arbetsmarknad reglera den arbetskraft som kommer från de tio nya medlemsstaterna fram till april 2009.

Mässevenemang i Finland anknutna till temaåret för rörlighet

Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet