Nyheter 6.10.2006

Turkiets medlemskapsförhandlingar började med kompromiss

Turkiet och Kroatien inledde medlemskapsförhandlingar med EU i Luxemburg den 12 juni. Cypern, som motsatt sig förhandlingar med Turkiet, accepterade ordförandelandet Österrikes kompromiss som innehöll löften av de övriga EU-länderna att uppmana Turkiet att uppfylla sina förpliktelser.

Utvidgningskommissionär Olli Rehn, Turkiets premiärminister Abdullah Gül, Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik och EU:s höge representant Javier Solana var nöjda då förhandlingarna inleddes. Foto: Europeiska unionens råd.

Turkiet skall erkänna Cypern i år

Turkiets medlemskapsförhandlingar inleddes i Luxemburg måndagen den 12 juni. Först kom parterna överens om förhandlingsvillkoren för vetenskap och forskning, som anses vara de minst kontroversiella. Turkiet måste förhandla om 35 politikområden innan landet kan ansluta sig till unionen.

Mötet förväntades bli en ren formalitet, men Cypern satte färg på mötet då landet motsatte sig förhandlingsöppningen. Cypern såg det som ett problem att Turkiet inte erkänt Cypern och inte bekräftat sitt tullavtal med EU för Cyperns del. Med hjälp av Österrike nådde man slutligen en kompromiss, enligt vilken EU lovade att under förhandlingarna göra det klart för Turkiet att landet måste erkänna alla EU-länder, inklusive Cypern. Länderna kommer också att påminna Turkiet om landets övriga ouppfyllda förpliktelser, såsom ratificeringen av Ankaraavtalet.

Enligt utvidgningskommissionär Olli Rehn är medlemsländernas ståndpunkt ett klart budskap till Turkiet om vikten av att uppfylla alla förpliktelser om landet vill att förhandlingarna skall fortsätta. Turkiet har en möjlighet att bevisa sin beslutsamhet att driva igenom de förändringar som EU kräver redan under Finlands ordförandeskap, eftersom ratificeringen av det omtvistade Ankaraavtalet enligt utrikesminister Erkki Tuomioja absolut är en fråga som skall lösas i år. I praktiken innebär en ratificering av avtalet ett erkännande av det grekiska styret på Cypern.

EU har inlett förhandlingar med nya medlemsländer.

Kroatiens förhandlingar startade problemfritt

Utöver Turkiet gick EU:s utvidgning framåt också när det gäller Kroatien och Albanien. Förhandlingarna med Kroatien stötte inte på problem i likhet med Turkiets förhandlingar, men landets förhoppningar om en anslutning redan 2009 kan visa sig vara alltför optimistiska. Albanien tog däremot sina första steg inför de egentliga medlemskapsförhandlingarna genom att skriva på ett samarbetsavtal som för landet närmare EU. Unionen erkände dessutom Montenegro, som frigjort sig från Serbien.