Nyheter 9.10.2006

Unionen utvidgas redan i början av 2007

Enligt den rapport som Europeiska kommissionen publicerade 26.9 är Bulgarien och Rumänien färdiga att bli medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 2007.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso (till höger) och utvidgningskommissionär Olli Rehn vid Europaparlamentets session i Strasbourg 26.9.2006. Foto: Europaparlamentet

Kommissionens rekommendation betyder att det i praktiken inte längre finns några hinder för de två ländernas EU-medlemskap. Ännu i maj 2006 påpekade kommissionen att den kan skjuta upp ländernas anslutning till början av 2008, om framsteg inte sker före hösten.

Rumänien och Bulgarien uppfyller ännu inte alla villkor för ett EU-medlemskap, utan det finns brister bland annat i hur rättssystemet fungerar. Ländernas förmåga att administrera de EU-stöd som betalas dem är också ifrågasatt. Kommissionen uppmanar länderna att fortsätta arbetet för att lösa de återstående problemen. Om så inte sker före anslutningen, vidtas så kallade skyddsåtgärder. Bland annat kan begränsningar införas gällande de regionstöd som betalas länderna.

I och med den femte utvidgningen av unionen ökar antalet medlemsländer i EU till 27 och folkmängden ökar från 457 miljoner till 487 miljoner.

Kommissionens meddelande

Rapport om Bulgariens och Rumäniens framsteg

Regeringens proposition till Riksdagen