Nyheter 19.10.2006

Bussturné uppmuntrar unga att jobba utomlands

Europeiska kommissionen har utnämnt 2006 till det europeiska året för arbetstagares rörlighet. Under det sista veckoslutet i september hedrades året med en rad evenemang i olika delar av Europa i syfte att främja arbetskraftens internationella rörlighet. Det gemensamma syftet med evenemangen var att informera medborgarna om arbetsmöjligheter i Europa.

Bussturnén European mobility road show besöker Paris, Kiel, Helsingfors, Riga, Warszawa, Prag, Pécs, Milano och avslutas i Bryssel. Foto: Europainformationen

En buss som startat i Paris besökte Narinken i Helsingfors den 29-30 september för att förevisa arbetsförmedlingsnätverket Eures tjänster. Euresrådgivaren Tuula Kinnunen vid arbetskraftsbyrån i Gloet i Helsingfors berättade att avsikten med arbetsförmedlingsnätverket är att främja arbetskraftens fria rörlighet genom att sprida information till såväl arbetstagare som arbetsgivare. Under bussturnén erbjuder lokala Euresrådgivare och Internetterminaler information om jobb i Europa samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till arbetet. Evenemanget i Helsingfors riktade sig främst till ungdomar och erbjöd därför även information om europeiska studie- och praktikmöjligheter.

Europainformationen deltog i evenemanget på Narinken. Foto: Europainformationen

Förhoppningen är att en ökad rörlighet för arbetskraft även skall bidra till en mer dynamisk arbetsmarknad, eftersom utbudet av arbetskraft inte möter efterfrågan på bästa möjliga sätt. I Europa finns det miljontals arbetslösa samtidigt som det finns nästan lika många lediga jobb.

Informationssidor om det europeiska året för arbetstagares rörlighet