Nyheter 19.10.2006

Europasset underlättar rörligheten

Europeiska staters skolsystem och arbetsmarknader skiljer sig från varandra på många sätt, vilket försvårar rörligheten inom Europa. Europaparlamentet och rådet har p.g.a. detta fattat beslut om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter med tillhjälp av Europasset.

Vad?

Europasset som såg dagens ljus som ett resultat av samarbete, bevisar innehavarens utbildning, arbetserfarenhet och kunnande i överensstämmelse med gemensamma europeiska meritförteckningsramar. Det nya Europasset har tagits i bruk i alla EU- och EES-länder. Europassets målsättning är att uppmuntra medborgare till rörlighet och livslångt lärande.

Europasset består av maximalt fem olika dokument. Det grundläggande Europass-dokumentet är Europass meritförteckningen till vilken den studerande eller arbetssökanden kan foga språkpasset, Europass mobilitet (Europass Mobility) samt tillägg till slutbetyg och examensbevis (yrkes- och/eller högskoleexamen). Var och en kan konstruera Europasset till en helhet som mortsvarar ens kunnande.

Varför?

Europasset tydliggör dokumenteringen av innehavarens kunskaper och färdigheter vilket ökar sannolikheten för att behoven mellan arbetstagare och arbetsgivare och studerande och utbildningsanstalter möts. Detta underlättar möjligheterna för den sökande att finna arbetsuppgifter eller fortbildningsmöjligheter motsvarande färdigheterna i vilket EU- eller EES-land som helst.

Europasset ökar meritförteckningens öppenhet: den möjliggör ett rättvist jämförande av kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Skolsystemet och arbetsmarknaderna drar även nytta av arrangemanget. Handlingarna som beskriver examen och färdigheter blir kända och deras internationella användbarhet förbättras.

Hur?

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildnings (Cedefop) internetsidor kan man personligen fylla i Europass-meritförteckningen och Europass-språkintyget . Europass-mobilitet berör alla studieperioder som avlagts i EU eller EES medlemsstater inom ramen för examen. Tillägget till slutbetyget eller examensbeviset och Europass-mobilitet fås från högskolan eller utbildningsanstalten som beviljat examen. Tillägget till en yrkesexamen kan även laddas ner från utbildningsstyrelsens Europass nätsidor.

För vem?

Inom varje land finns ett nationellt Europass-centrum som samordnar all verksamhet som hör samman med Europass-dokumenten och försöker främja Europassets användbarhet. I Finland fungerar utbildningsstyrelsen som nationellt Europass centrum. Utbildningsstyrelsen har den 2.10 tillsammans med studentorganisationerna startat en Europass informationskampanj. Idén för kampanjen är förutom att informera om Europasset att samla in uppgifter och feedback för att utveckla Europasset.

Tilläggsuppgifter

Projektplanerare Susanna Kärki, Utbildningsstyrelsen, tel. (09) 7747 7263 / 050 4410 616, Susanna.karki@oph.fi

Utbildningsstyrelsens Europass webbsidor

Cedefop:s Europass sidor