Nyheter 26.10.2006

Toppmötet intresserade lahtisborna

Den diskussion för allmänheten som Europainformationen arrangerade torsdagen den 19 oktober i Lahtis om det informella toppmötet i Lahtis samlade drygt 200 åhörare. Vid diskussionen som hölls kvällen före toppmötet hade allmänheten möjlighet att diskutera och få information om toppmötets teman och mötesarrangemangen.

Industrirådet Arto Lepistö (till vänster), ambassadör Harry Helenius och utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki. Foto: Europainformationen

Lahtismötet viktigt

Minister Paula Lehtomäki, som öppnade diskussionen, betonade det informella Lahtismötets betydelse och de möjligheter som det gav stats- och regeringscheferna att diskutera med varandra. Enligt Lehtomäkis mening är Lahtismötet också en viktig milstolpe under Finlands ordförandeskap, eftersom Finlands viktigaste prioriteringar, konkurrenskraften, energin och relationerna mellan EU och Ryssland, stod på agendan.

Ambassadör Harry Helenius vid Finlands ambassad i Moskva konstaterade att Rysslands betydelse som EU:s partner och framför allt som leverantör av energi till EU-området har ökat under de senaste åren. Förbindelserna med Ryssland diskuterades på fredagskvällen, då Rysslands president Vladimir Putin var gäst vid mötessupén. Helenius sade att mötet inföll vid en lämplig tidpunkt, eftersom man som bäst bereder ett nytt partnerskapsavtal mellan parterna.

En diger skara intresserade hade samlats till diskussionen i kongresscentret Fellmann. Foto: Europainformationen

Energifrågorna intresserade allmänheten

De som deltog i diskussionen i kongresscentret Fellmann var i synnerhet intresserade av energifrågorna, bland annat av de framtida energilösningarna och energipriset i Finland. Industrirådet Arto Lepistö från handels- och industriministeriet, som höll ett anförande om energipolitiken, konstaterade att dagens värld med dyr energi är helt annorlunda än vad man ännu för några år sedan kunde föreställa sig. Lepistö förstod också medborgarnas oro gällande energileveransernas säkerhet.

Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet Anja Vilo presenterade arrangemangen inför Lahtismötet och berättade att de förflutit utmärkt. Hon berättade att man väntade 200 mötesdelegater och cirka tusen journalister till Lahtis. Mötesassistenterna och säkerhetspersonalen ökade därtill antalet deltagare. Vilo uppgav att den totala budgeten för mötet var runt 4,5 miljoner euro, varav uppskattningsvis ungefär en miljon euro kommer Lahtisregionen till nytta.

eu2006.fi -webbplats (på engelska)

Europainformationens EU-ordförandeskapssidor