Nyheter 31.10.2006

Lahtis står i blickfånget för Europas intresse

Europeiska rådet håller ett informellt toppmöte i Lahtis fredagen den 20 oktober. Mötets huvudteman är unionens innovationspolitik och yttre energipolitik. Inför toppmötet arrangerar Europainformationen en öppen diskussion torsdagen den 19 oktober i Lahtis, där allmänheten har möjlighet att informera sig och ställa frågor om mötets agenda och om Finlands förberedelser inför toppmötet.

EU:s stats- och regeringschefer samlas i Sibeliushuset vid Vesijärvis strand den 20 oktober. Foto: Lahtis stad

EU:s stats- och regeringschefer dryftar innovations- och energipolitiken

Avsikten med det informella mötet är att erbjuda EU-ländernas ledare möjligheten att fritt diskutera aktuella EU-frågor. De huvudsakliga temana för det informella toppmötet som hålls i Sibeliushuset i Lahtis är unionens innovationspolitik och yttre energipolitik. Vid mötet diskuteras också unionens invandringspolitik.

Efter mötet träffar EU:s stats- och regeringschefer Rysslands president Vladimir Putin över en middag. Middagens tema är utvecklingen av det strategiska förhållandet mellan unionen och Ryssland.

Diskussionen för allmänheten belyser mötets teman

Europainformationen arrangerar en öppen diskussion för allmänheten i kongresscentret Fellman i Lahtis torsdagen den 19 oktober klockan 19.00–21.00. Allmänheten har möjlighet att informera sig och ställa frågor om mötets agenda och om Finlands förberedelser inför toppmötet.

Minister Paula Lehtomäki håller diskussionens öppningsanförande. Ambassadör Harry Helenius vid Finlands ambassad i Moskva berättar om Europeiska unionens förbindelser med Ryssland. Industrirådet Arto Lepistö från handels- och industriministeriet informerar om energipolitiken. Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet Anja Vilo berättar om arrangemangen inför toppmötet.

Lahtis förbereder sig för det mest betydelsefulla mötet under sin historia

Fredagens toppmöte är det mest betydelsefulla enskilda mötet i Lahtis stads historia. I mötet deltar ledarna för alla EU-länderna och representanter för de länder som ansökt om medlemskap i unionen.

– På fredagen står Lahtis i centrum för Europas politiska intresse. I samband med mötet är Lahtis Finlands visitkort och representerar inte bara sig självt utan hela Finland. Under EU-toppmötet kommer Lahtis att synas i alla de viktigaste europeiska tv-kanalernas sändningar. Det är frågan om den största mediehändelsen i stadens historia, eftersom man väntar tusen journalister till Lahtis, berättar Lahtis stads informationschef Sari Pauninsalo.

Det beror på innehållet i de diskussioner som förs i Lahtis om stadens namn kommer att få en plats i EU-språket till följd av någon riktlinje som dras upp där.

– Det vore förstås önskvärt. Allmänt taget gör mötet staden mer känd ute i världen och förhoppningsvis ökar det ytterligare efterfrågan på Sibeliushusets mötes- och kongresstjänster och också efterfrågan på andra tjänster som Lahtis och hela regionen kan erbjuda, säger Sari Pauninsalo.

I Sibeliushuset, som byggts i en gammal fabriksmiljö, hålls under Finlands ordförandeskap förutom toppmötet också två tjänstemannamöten. Foto: Europainformationen/Helena Kiiskinen

Mötet syns också i stadsbilden

I stadsbilden i Lahtis syns EU-mötet i form av festvimplar längs stadens huvudstråk Aleksanterinkatu, den populära vattenorgelns extra föreställningar och säkerhets- och trafikarrangemang. Därtill har stadsstyrelsen beslutat att stadens ämbetsverk och inrättningar flaggar på torsdag och fredag.

– Lahtis stad har en rätt liten roll i mötesarrangemangen, eftersom sekretariatet för EU-ordförandeskapet vid statsrådets kansli sköter de flesta arrangemangen. Polisen ansvarar för säkerhetsarrangemangen. Sibeliushuset, där mötet hålls, tar hand om en stor del av arrangemangen, berättar Sari Pauninsalo.

I presscentret har Lahtis en egen informationsdisk, och staden ihågkommer också mötesdeltagarna med gåvor. Därtill ordnar staden en mottagning för journalisterna dagen före mötet.

Toppmöte på det sociala området ökar antalet mötesdelegater i staden

I samband med det informella toppmötet i Lahtis arrangeras ett extra trepartsmöte på det sociala området, i vilket förutom Finland även de två följande ordförandeländerna, dvs. Tyskland och Portugal, samt arbetsmarknadsorganisationer på europeisk nivå deltar.

Under Finlands ordförandeskap arrangeras också två tjänstemannamöten i Lahtis: ett möte för överdirektörerna för räddningstjänsten arrangerades i staden i september och generaldirektörerna för sysselsättningssektorn samlas i Sibeliushuset i december.

Text: Regioninformatör Helena Kiiskinen, Europainformationen i Päijänne-Tavastland

Europainformationens ordförandeskapssidor

Ordförandeskaps 2006.fi -sidor (på engelska)

Webbutsändningar från mötenas presskonferenser (på engelska)

Programmet för den öppna diskussionen om toppmötet i Lahtis (på finska)