Nyheter 13.11.2006

Europainformationen gav ut boken om EU:s krishantering

Utrikesministeriets Europainformation gav den 24 oktober ut boken För gemensamma värden? Finland och EU:s krishantering. Författare till boken är Tuomas Forsberg, Helsingfors universitet, Tiina Jortikka-Laitinen, utrikesministeriet, Kimmo Lähdevirta, utrikesministeriet, Heikki Savola, riksdagens försvarsutskott och Teija Tiilikainen, nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet.

Understatssekreterare Markus Lyra höll ett anförande vid utgivningen där han konstaterade att verket också är en god handbok för experter. Den för samman utrikes- och säkerhetspolitiska forskare och politiska aktörer. Försvarsministeriets informationsdirektör Jyrki Iivonen berömde vid utgivningen boken för att den skapat en dialog mellan förvaltningen och den akademiska gemenskapen.

Boken innehåller fem artiklar. Aktiklarna ger ett aktuellt perspektiv på dimensionerna i Europeiska unionens säkerhets- och försvarspolitik. Docent Teija Tiilikainens artikel är en översikt av nuläget i EU:s säkerhets- och försvarspolitik och dess framtid. Tiilikainen anser att det centrala problemet i EU:s krishantering är de många aktörerna. Krishantering bedrivs inom ramen för såväl FN som Nato och EU.

Professor Tuomas Forsberg betraktar EU:s säkerhetsstrategi ur den civila och militära krishanteringens perspektiv och jämför den bland annat med USA:s säkerhetsstrategi. Chefen för enheten för säkerhetspolitik vid utrikesministeriets politiska avdelning Kimmo Lähdevirta analyserar förhållandet mellan EU:s och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Riksdagens utskottsråd Heikki Savola och chefen för utrikesministeriets civilkrishanteringsteam Tiina Jortikka-Laitinen presenterar den militära respektive den civila krishanteringen.

Boken gavs ut på finska och svenska. Boken kan hämtas eller beställas gratis från Europainformationens kundservicekontor i alla landskap.

För gemensamma värden? Finland och EU:s krishantering