Nyheter 16.11.2006

Europaparlamentet godkände öppen tjänstemarknad

Finland fick se en av ordförandeskapets prioriteringar gå i uppfyllelse onsdagen den 15 november då Europaparlamentet antog lagförslaget om fri rörlighet för tjänster i Strasbourg. Enligt direktivet skall de kommersiella tjänsterna ha fri rörlighet och öppen konkurrens över gränserna år 2010.

Europaparlamentet beslutade om tjänstedirektivet vid sitt plenarmöte i Strasbourg. Foto: Europaparlamentet

Direktivet har behandlats i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Före det aktuella beslutet antog EU:s konkurrenskraftsministrar i maj 2006 en gemensam ståndpunkt som parlamentet antog efter endast små tekniska ändringar. Lagen skall avskaffa hinder för tillhandahållande av tjänster och den omfattar bland annat byggbranschen, detaljhandeln, turism, restauranger, skogsbranschen och miljötjänster. Den nästan tre år långa behandlingen av lagförslaget resulterade i en kompromiss, som bland annat utesluter hälsovårdstjänster, sociala tjänster, spelverksamhet, transporter, hamnar, taxitjänster, ambulanstrafik, beskattning, bemanningsföretag och säkerhetstjänster.

Tjänstemarknaden står i dag för cirka 70 procent av hela EU:s bruttonationalprodukt och sektorns roll ökar hela tiden. Avsikten med direktivet är att skapa en fungerande tjänstemarknad i hela EU genom att avskaffa hinder för fri rörlighet för tjänster och genom att underlätta de administrativa förfarandena. ”Direktivet är ett unikt steg i utvecklingen av en fungerande inre marknad för tjänster. Det stöder på ett väsentligt sätt unionens gemensamma mål att främja produktiviteten, konkurrenskraften och tillväxten”, betonade ordförandelandet Finlands representant vid parlamentets plenardebatt, handels- och industriminister Mauri Pekkarinen.

Den finländska hemmamarknaden är redan i dag till största delen öppen för företag som erbjuder tjänster från andra medlemsländer. Enligt handels- och industriministeriet öppnar direktivet ändå nya möjligheter för export av finländska tjänster.