Nyheter 23.11.2006

Europarlamentariker Stubb talade om utvidgningen och ”integrationsförmågan” i Tammerfors

Europainformationen i Birkaland arrangerade den 10 november en diskussion med europarlamentarikern Alexander Stubb som gäst. Närmare hundra personer som var intresserade av EU:s utvidgning hade samlats för att lyssna till Stubbs tankar.

Alexander Stubb (till vänster) träffade nästan 100 medborgare som var intresserade av EU:s utvidgning vid en diskussion arrangerad av Europainformationen i Birkaland den 10 november. Foto: Europainformationen

Den här veckan har Europaparlamentet röstat om Stubbs betänkande, som slutligen skall godkännas vid sessionen i december. Betänkandet behandlar unionens förmåga att integrera nya medlemsstater och i det lanseras ordet ”integrationsförmåga” (integration capacity på engelska). Med termen vill man betona de praktiska problemen i anslutning till utvidgningen. Enligt Nicefördraget måste kommissionens sammansättning skäras ner innan det 28:e medlemslandet kan anslutas till unionen, så ur ett juridiskt perspektiv är inte nya utvidgningar möjliga utan institutionella reformer. Enligt Stubbs åsikt är de ändringar som utvidgningen kräver i EU-institutionerna dock ett villkor för unionen, inte för kandidatländerna.

Den nya termen har fått ett bra mottagande. Ännu vid EU-toppmötet i juni ifjol talade man om unionens absorptionsförmåga (absorption capacity på engelska), men i kommissionens rapporter förra veckan användes ordet ”integrationsförmåga”. När kommissionär Rehn vid presskonferensen fick en fråga om anledningen till att termen ändrats hänvisade han till parlamentets rapportör Stubb. Stubb berättade i Tammerfors att den stunden var en av höjdpunkterna i hans liv.

I början av nästa år utvidgas EU för sjätte gången när Rumänien och Bulgarien blir medlemmar av unionen. Vad händer därefter? Bör unionen anta ännu fler nya medlemsländer och finns det överhuvudtaget möjligheter till det? Kan EU utvidgas ytterligare?

För närvarande har finländarna ansvaret för svaren på dessa frågor: såväl i Europaparlamentet som i kommissionen och rådet dryftas utvidgningen under finländsk ledning.

I kommissionen ansvarar den finländske EU-kommissionären Olli Rehn för utvidgningsfrågorna. Lägesrapporterna om Turkiets och Balkanländernas framsteg som utarbetats under hans ledning publicerades den 8 november. Särskild uppmärksamhet väckte rapporten om Turkiet, i vilken landet kritiserades för en alltför långsam reformtakt och för att skada den cypriotiska handeln. Kommissionen gav dock Turkiet tid till mitten av december för att lösa Cyperntvisten. EU-ordförandelandet Finland försöker nå en lösning på frågan under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja. I och med att finländarna besätter viktiga poster i utvidgningsfrågorna i parlamentet, kommissionen och rådet innebär det att finländarna i hög grad bestämmer om unionen har beredskap att ta emot nya medlemmar.

Text: Europainformationen i Birkaland / Maarit Pihlamies