Nyheter 24.11.2006

EU:s och Medelhavsländernas utrikesministrar möts i Tammerfors

Euromed eller mötet för utrikesministrarna i EU och i Medelhavsregionens partnerländer (Conference of European Union and Mediterranean Foreign Ministers) samlar representanter för nästan 40 länder i Tammerforshuset den 27 och 28 november.

EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso vid det föregående Euromed-mötet i Barcelona år 2005. Bild: Europeiska kommissionen

Det är frågan om den så kallade Barcelonaprocessens viktigaste regelmässiga möte, i vilket deltar utrikesministrarna från 25 EU-länder och från Rumänien och Bulgarien som skall ansluta sig till EU 2007, samt representanter för Kroatien och Makedonien liksom för tio länder vid södra och östra Medelhavet (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet, och den palestinska myndigheten). Libyen och Mauretanien deltar som observatörer. Mötet leds av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Barcelonaprocessen, som inleddes vid ett utrikesministermöte i Barcelona 1995, har till mål att skapa ett område runt Medelhavet med fred, stabilitet och välstånd. Detta skall ske genom en förstärkning av dialogen i politiska frågor och säkerhetsfrågor, ett ekonomiskt och finansiellt partnerskap och ett partnerskap i sociala och kulturella frågor. Regionens politiska situation, den illegala invandringen och terrorismen är för närvarande de hetaste frågorna inom processen.

Frågorna på agendan varierar mellan krisen i Mellanöstern och turismen

Det finns ingen egentlig tematisk agenda för mötet, men det antas att man koncentrerar sig på processens politiska delområden. Krisen i Mellanöstern eller Cyperntvisten hör inte i och för sig till Barcelonaprocessens dagordning, men Euromed erbjuder en möjlighet att behandla även dessa frågor. Läget i Mellanöstern kommer troligen upp till diskussion vid utrikesministrarnas middag och Cyperntvisten antas diskuteras i bilaterala förhandlingar. Dessutom diskuterar utrikesministrarna den illegala invandringen från Afrika till Europa som igen har blivit livligare.

Vid mötet skall man också granska hur det nya arbetsprogram som godkändes för Barcelonaprocessen i fjol har framskridit och diskutera energisamarbetet och turismen, som är nya frågor på dagordningen. Det återstår att se om man i Tammerfors får till stånd en gemensam slutförklaring, eller om det såsom sed varit är ordförandelandets uttalande som blir slutresultatet av mötet.

Ett öppet möte för allmänheten på fredag

Europainformationen i Birkaland arrangerar fredagen en 24 november i samarbete med Tammerfors freds- och konfliktforskningsinstitut TAPRI ett öppet möte för allmänheten, där man behandlar Barcelonaprocessen och det kommande utrikesministermötet. Evenemanget ingår i den serie kring temana för EU-mötena i Finland vilken Europainformationen vid utrikesministeriet arrangerat under höstens lopp.

Evenemanget med rubriken Medelhavet i Tammerfors – partnerskap och dialog? hålls på finska i Paavo Koli-salen i Tammerfors universitet, Pinni A (Kanslerinrinne 1) fredagen den 24 november kl. 13.15–16.00.

Tidtabellen för evenemanget, på finska

Länkar:

Allmänt om Barcelonaprocessen på svenska:

europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/r15001.htm

Allmänt om Barcelonaprocessen på engelska:

europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/

Barcelonadeklarationen:
/>ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm

Anna Lindhs stiftelse: />
www.euromedalex.org/En/AboutUs.htm

TAPRI:s Medelhavsprojekt

www.uta.fi/laitokset/tapri/projekt3.html

Europainformationens infoblad 5/2006 />
www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/Barcelonaprocessen%20infoblad%205%202006.pdf

European Neighbourhood Policy (med en interaktiv karta)

ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Euromed samlar 29 länder i Europa och 10 länder vid södra och östra Medelhavet. I Tammerfors diskuteras Medelhavsregionens politiska, kulturella och ekonomiska frågor. Bild: Europeiska kommissionen