Nyheter 5.12.2006

Vinnarna utsedda i uppsatstävlingen Vad har EU gjort för mig?

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki överräckte tisdagen den 28 november vid ett evenemang på utrikesministeriet priserna till vinnarna i uppsatstävlingen Vad har EU gjort för mig? Uppsatstävlingen för finländska gymnasister arrangerades i början av hösten.

Vinnarna i uppsatstävlingen Lotta Punkanen, Teresa Komu och Antto Saarenmaa. Foto: Europainformationen

I tävlingen deltog hundratals gymnasister, bland vilka en expertjury utsåg tre vinnare. Vinnarna är Teresa Komu från Pyhäjärven lukio, Lotta Punkanen från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu och Antto Saarenmaa från Kuninkaanhaan lukio i Björneborg. Vinnarna och deras lärare fick som pris en resa till Europeiska rådets toppmöte i Bryssel i mitten av december. Under resan träffar de bland annat Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström och kommissionär Olli Rehn.

Expertjuryn bestod av kommissionär Olli Rehn, minister Paula Lehtomäki, direktören för nätverket för Europaforskning vid Helsingfors Universitet Teija Tiilikainen och årets unga europé 2005, boxaren Eva Wahlström.

Uppsatstävlingen arrangerades av British Council i samarbete med Europainformationen vid utrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Europeiska kommissionens representation i Finland, nätverket för Europaforskning vid Helsingfors Universitet och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLSH.

Teresa Komu

Lotta Punkanen

Antto Saarenmaa