Nyheter 2.1.2007

Finlands ordförandeskap kulminerade i Europeiska rådets möte

Toppmötet som hölls den 14–15 december avslutade i praktiken Finlands EU-ordförandeskap. EU:s stats- och regeringschefer som samlades i Bryssel diskuterade utvidgningspolitiken och samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. På toppmötets agenda stod också framtiden för det strandade konstitutionella fördraget.

Entrén till Justus Lipsius, där rådets möte hölls, pryddes förutom av flaggor även av ett finskt vinterlandskap. Foto: Statsrådets kansli/Lehtikuva

Utvidgningen förblir ett tyngdpunktsområde för EU

Unionens utvidgning var Europeiska rådets huvudtema. EU-länderna fastställde sin gemensamma syn på fortsättningen på utvidgningen, men framhöll samtidigt att villkoren för utvidgningen skall iakttas strängt. Statsminister Vanhanen försäkrade emellertid att man inte avser att ställa upp nya hinder för länder som söker om medlemskap i unionen.

Stats- och regeringscheferna hälsade Rumänien och Bulgarien välkomna som medlemmar av Europeiska unionen den 1 januari 2007. I och med att Rumänien och Bulgarien blir EU-medlemmar slutförs den femte utvidgningen av unionen. Europeiska rådet befäste också Västra Balkans medlemskapsperspektiv.

Beslutsfattandet inom polisiära och straffrättsliga frågor förnyades inte

Ett annat huvudtema för Europeiska rådet var inrikes och rättsliga frågor. Finlands tanke på en övergång till majoritetsbeslut fick inte stöd på toppmötet, utan beslut i polisiära och straffrättsliga frågor fattas i EU även i fortsättningen för det mesta enhälligt. Ordförandelandet Finland har motiverat en övergång till majoritetsbeslut med en effektivering av beslutsfattandet. Finland anser att kravet på enhällighet inte ger EU tillräckliga möjligheter att bekämpa brottsligheten.

Finland representerades vid mötet av statsminister Matti Vanhanen och president Tarja Halonen. Foto: Statsrådets kansli/Lehtikuva

Lägesrapport om det konstitutionella fördraget

Statsminister Vanhanen presenterade vid mötet medlemsländernas syn på ödet för det konstitutionella fördraget som ligger på is. Finland har samlat in medlemsländernas ståndpunkter under höstens lopp. Enligt Vanhanen vill inget av medlemsländerna inleda förhandlingar om det konstitutionella fördraget helt från början, utan de flesta vill ha kvar alla delar i fördraget.

Det blir nu Tyskland, som vid årsskiftet tar över ledningen för EU, som skall väcka nytt liv i det konstitutionella fördraget, som förkastades i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. Tyskland har till uppgift att under sitt ordförandeskap utarbeta en rapport om det konstitutionella fördragets framtid.

Finland nådde de centrala målen för sitt ordförandeskap

Finland som avslutar sitt ordförandeskap den 31 december är tillfreds med resultaten under ordförandeskapet. Ett jordbruksministermöte och ett miljöministermöte arrangeras ännu under Finlands ledning, men ordförandeskapets egentliga agenda är redan i stor utsträckning behandlad.

Statsminister Vanhanen förde ordet vid Europeiska rådet och enligt hans åsikt hör bland annat genomförandet av kemikalielagstiftningen, effektiveringen av EU:s utrikespolitik och finslipningen av ramprogrammet för forskning till framgångarna under Finlands ordförandeskap. Besvikelser var däremot att arbetstidslagstiftningen förföll, samarbetsförhandlingarna mellan EU och Ryssland sköts upp, någon lösning i Cypernkonflikten inte nåddes och att beslutsfattandet inom polisiära och straffrättsliga frågor inte kunde förnyas.

Finland nådde sina centrala mål i fråga om EU-ordförandeskapet (pressmeddelande)

Unionens utvidgningsprinciper huvudtema för Europeiska rådet (pressmeddelande)

Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Bryssel, den 14-15 december 2006 (promemoria)