Nyheter 19.1.2007

EU presenterade ett energi- och klimatpaket för att minska utsläppen

Europeiska kommissionen presenterade den 10 januari en omfattande energi- och klimatstrategi, vars mål är att bekämpa klimatförändringen genom att minska koldioxidutsläppen och förbättra energiförsörjningens säkerhet och unionens konkurrenskraft. Målet kan nås genom att utveckla den inre energimarknaden, öka användningen av förnybara energikällor, förbättra energieffektiviteten och stärka regelverket inom energisektorn.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade EU:s nya energistrategi vid en presskonferens 10.1.2007. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen vill att unionen åtar sig att minska växthusutsläppen med minst 20 procent fram till 2020. Detta är klart mer än i Kyotoavtalet, enligt vilket EU strävar efter att skära ner sina utsläpp med åtta procent från nivån 1990.

Enligt kommissionens åsikt skall Europa visa vägen och säkerställa att utsläppen minskar också efter det att Kyotoavtalet löpt ut 2012. Kommissionen anser att målet för nedskärningen av utsläppen kunde höjas till 30 procent, om man på global nivå kan enas om att minska utsläppen.

De mål som kommissionen lägger fram sätter också fart på diskussionen om behovet av kärnkraft, eftersom kommissionen i sin strategi funderar på om kärnkraften är en möjlighet med vilken växthusutsläppen kunde skäras ner. Andra sätt som kommissionen lyfter fram är förnybara energikällor och en förbättrad energieffektivitet. Av det framtida energiutbudet borde en femtedel produceras med förnybara energikällor. Den totala målsättningen är att begränsa uppvärmningen av klimatet med högst två grader jämfört med den nivå som rådde före den industriella revolutionen.

Kommissionen publicerade samtidigt en utredning som den gjort om konkurrenssituationen inom energisektorn. I utredningen kritiseras gas- och elmarknaden i EU för att vara ineffektiv och dyr. Enligt utredningen är koncentrationen på marknaden för stor, marknadsstrukturen är snedvriden och det satsas inte tillräckligt på infrastrukturen. Regelverket måste stärkas så att marknaden avregleras och energikonsumenterna får största möjliga nytta av detta tack vare förbättrad leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och en hållbar energiförsörjning.

Kommissionen har för avsikt att lägga fram förslag om energi- och klimatförändring för Europeiska rådet som sammanträder i mars och kommer att utarbeta lagstiftningsförslag mot bakgrund av diskussionerna där. Energi- och klimatförändringen är upptagen som en prioritering på det nuvarande ordförandelandet Tysklands agenda.

Energi- och klimatpaketet på kommissionens webbplats