Nyheter 31.1.2007

Europaparlamentet valde ny talman

Tysken Hans-Gert Pöttering valdes den 16 januari till ny talman för Europaparlamentet. Parlamentet inledde sitt arbete i en större sammansättning än tidigare, eftersom parlamentet till följd av unionens utvidgning fick 35 rumänska och 18 bulgariska ledamöter.

Den nya talmannen Hans Pöttering (på bilden) efterträder spanjoren Josep Borrell, som var talman under mandatperiodens första två och ett halvt år. Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentet konstituerade sig på nytt mitt i sin femåriga mandatperiod. Vid årets första plenum valdes Hans-Gert Pöttering till parlamentets talman. Parlamentsledamöterna valde därtill bland sig 14 vice talmän och 6 kvestorer.

61-årige Pöttering har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 1979 och fungerat som ordförande för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (EPP-ED) i Europaparlamentet sedan 1999. Den nya talmannen sköter uppdraget till utgången av den nuvarande mandatperioden, sommaren 2009.

Talmannen leder parlamentets och alla dess organs verksamhet och företräder parlamentet i internationella sammanhang.

Parlamentets sammansättning förnyades

Efter att Bulgarien och Rumänien inträtt i Europeiska unionen 1.1.2007 fick Europaparlamentet 35 rumänska och 18 bulgariska ledamöter. De nya medlemmarna ökar parlamentsledamöternas antal till 785. I samband med valet 2009 sjunker antalet igen till 736 ledamöter. Då minskar också de finländska parlamentsledamöternas antal med en från nuvarande 14 ledamöter.

En ny partigrupp formerades också i parlamentet. Gruppen kallar sig Identitet, tradition och självständighet (ITS). Gruppen, som placerar sig till höger på den politiska kartan, samlar 20 ledamöter från Frankrike, Italien, Belgien, Storbritannien, Österrike och de nya EU-länderna Bulgarien och Rumänien.

Text: Maarit Pihlamies/Europainformationen i Birkaland

Europaparlamentets webbplats

Europaparlamentets talmans webbsidor

Hans-Gert Pötterings meritförteckning

Europaparlamentets politiska grupper