Nyheter 16.2.2007

Riksdagskandidater fick information om EU och utrikespolitiken i Lappo

Europainformationen arrangerade ett informations- och diskussionsmöte för riksdagskandidaterna i Vasa valkrets i Lappo den 25 januari. Kandidaterna som samlats i den gamla patronfabrikens historiska miljö hade en mängd frågor om EU och utrikespolitiken.

Avdelningschef Hannu Kyröläinen informerade riksdagskandidaterna om utrikesförvaltningens utmaningar.

Ryssland, miljön och utvecklingsbiståndet intresserade

Avdelningschef Hannu Kyröläinen från utrikesministeriets avdelning för globala frågor presenterade utrikesförvaltningens verksamhet och utmaningar i en snabbt föränderlig global omvärld. Kyröläinen betonade att alla hoppas på stabilitet och välfärd, men att det krävs allt tätare internationellt samarbete för att nå dessa mål.

Enhetschef Maimo Henriksson från utrikesministeriets östavdelning redogjorde för den nordliga dimensionens politik samt dess resultat och framtida utmaningar. Idén till den nordliga dimensionen föddes ur EU:s behov av närmare förbindelser med Ryssland, och resultaten har enligt Henriksson varit övertygande i synnerhet inom miljöpartnerskapet.

Diskussionens vågor gick höga efter anförandena och delvis redan medan de pågick. Bland annat EU:s förbindelser med Ryssland, utsläppshandeln, garantin för att utvecklingsbiståndet når fram, utrikesministeriets konsulära bistånd och EU:s framtid väckte följdfrågor och kommentarer.

Informationsmöten i alla valkretsar

Europainformationen arrangerar informationsmöten för riksdagskandidater i alla finländska valkretsar i januari och februari. Utrikesministeriet vill erbjuda de regionala opinionsbildarna och blivande nationella beslutsfattarna ett sakkunnigt och högklassigt informationspaket om aktuell utrikes- och EU-politik eftersom beslutsfattarna i sitt arbete allt oftare kommer i kontakt med Europeiska unionen och andra internationella frågor.

Utrikesministeriets expertis har varit efterfrågad. Mötena har väckt livliga diskussioner och sakinnehållet har fått beröm av kandidaterna. Till exempel Europainformationens möten i Vasa och Lappo i Vasa valkrets lockade en tredjedel av valkretsens cirka 120 riksdagskandidater trots de bråda tiderna inför valet.

Text: Heli Salonen/Europainformationen i Mellersta Österbotten

Foto: Pekka Purhonen/Europainformationen i Södra Österbotten